Troba en aquesta pàgina els serveis i ajuts que l’Ajuntament de Barcelona, conjuntament amb la Generalitat de Catalunya i mitjançant el Consorci de l’Habitatge de Barcelona, proposa i gestiona en relació amb les dificultats de pagament actuals del lloguer i de la hipoteca. A més, podràs trobar-hi també serveis de mediació i d'assessorament especialitzats.

 

Ajuts al pagament del lloguer

Un noi llegeix un llibre assegut a la taula del menjador

No pots pagar el lloguer?

Si tens un lloguer inferior a 800 euros i has incorregut en impagament o pots acreditar dificultats econòmiques.

Un home realitza una consulta en una oficina de l'Habitatge.

Necessites ajuda per pagar el lloguer?

Si tens un lloguer inferior a 600 euros i, tot i que els ingressos siguin suficients per pagar el lloguer, són baixos.

Un home consulta les factures

Deus mensualitats del lloguer?

Si tens un lloguer inferior a 750 euros i tens deutes de rendes de lloguer derivats de circumstàncies sobrevingudes

Una dona tanca la porta de casa seva

Has perdut l'habitatge recentment?

Si tens un lloguer actual inferior a 750 euros o l’estàs buscant i fa menys de 24 mesos que has perdut l'habitatge.

Ajuts a la hipoteca, mediació i assessorament

Un home mira el correu de la seva bústia

Tens problemes per pagar la hipoteca?

Tens deutes pendents? L’Ajuntament de Barcelona et permet un ajut econòmic per evitar la pèrdua de l'habitatge.

Interior d'una oficina municipal d'habitatge.

Mediació en lloguer

Vols que t’ajudem a parlar amb la propietat sobre el teu contracte? Vols ajuda per negociar els deutes pendents amb més garanties?

Un ciutadà fa una consulta en una oficina municipal

Assessorament sobre el deute hipotecari

Vols que t’ajudem a parlar amb el banc sobre els deutes de la hipoteca? Vols que t’ajudem a mantenir l'habitatge?

La Mesa d'Emergència i el Servei d'Atenció a la Pobresa Energètica

Tens dificultats per fer front a la factura de la llum, l’aigua o el gas?

Els punts d’assessorament energètic ofereixen acompanyament per evitar talls per impagament i assessoren com reduir la despesa energètica.

Comparteix aquest contingut