Una reunió d'una comunitat de veïns

El cohabitatge, un canvi de model

El cohabitatge és una experiència que crea llocs de vida comunitària. Es tracta d’una fórmula d'habitatge molt estesa al nord d'Europa i ara s’instal·la a Catalunya com una opció avantatjosa.

Una alternativa al model d'habitatge actual

Per fer front a la situació d’emergència de l’habitatge, l’Ajuntament de Barcelona treballa no solament en atendre les persones amb ajuts i serveis específics, sinó també incrementant el parc públic d’habitatges. Així, en aquest sentit el consistori aposta per una alternativa al model actual: la cooperativa d’habitatge en cessió d’ús o cohabitatge.

El cohabitatge és una modalitat d’accés a l’habitatge que permet a una comunitat de persones viure en un edifici sense ser-ne els propietaris o els arrendadors, per un termini de temps ampli -de 50 a 100 anys- i a un preu inferior al del mercat.

Els objectius que es volen assolir amb el suport a aquest model són:

  • Garantir l’accés a un habitatge digne i assequible.
  • Mantenir la titularitat pública del sòl, que s’ofereix en dret de superfície.
  • Impedir l’especulació amb l’habitatge.
  • Garantir l’estabilitat en el temps dels usuaris.
  • Fomentar la gestió comunitària dels immobles.

El model consisteix en la cessió, per part de l’Ajuntament o d’un propietari privat, d’una finca o un solar en desús en què la cooperativa pugui construir. Els socis dipositen una entrada i paguen mensualment una quota per l’ús del seu habitatge. Poden disposar de l'habitatge de per vida, encara que no en seran mai els propietaris: la propietat pertany a la cooperativa.

Els projectes han de preveure criteris ambientals estrictes, una quantitat significativa d’espais que promoguin la vida en comunitat, l’ús compartit d’infraestructures bàsiques i la coresponsabilitat dels usuaris en la gestió.

El model tracta d'aconseguir que un propietari privat o un ajuntament cedeixi una finca o un solar en desús en què la cooperativa pugui construir. Els socis paguen una entrada i un lloguer baix, i poden disposar de l'habitatge de per vida, encara que no en seran mai els propietaris: la propietat pertany a la cooperativa.

Vols saber quines accions ha promogut l’Ajuntament de Barcelona per potenciar el cohabitatge?

Troba aquí les diverses actuacions que impulsa l’Ajuntament de Barcelona per facilitar i garantir l’impuls i la difusió d’un nou model d’habitatge a la ciutat: el cohabitatge.

Creació d'una taula d'habitatge cooperatiu

Per impulsar el cohabitatge, l’Ajuntament de Barcelona ha creat una taula d’habitatge cooperatiu a través d'un grup de treball dins del Consell de l’Habitatge Social de Barcelona. Aquesta taula està formada per representants del món de les finances ètiques i de cooperatives d’habitatges, i per la Regidoria d’Habitatge. L'objectiu de l’òrgan és facilitar i conciliar els interessos de totes les parts.

En aquesta nota de premsa en trobaràs tots els detalls: “L’Ajuntament impulsa una taula d’habitatge cooperatiu com a nou grup de treball dins del Consell de l’Habitatge Social de Barcelona”.

Concurs públic de solars municipals destinats al cohabitatge

Una de les primeres actuacions de l’Ajuntament de Barcelona per donar suport a les cooperatives d’habitatge ha estat l'impuls d’un concurs públic de solars municipals.

Els solars se situen en diferents districtes de la ciutat per construir habitatge cooperatiu en règim de cessió d’ús o cohabitatge. El valor afegit d’aquest concurs és que es restringeix a cooperatives que fomentin un model d’habitatge diferenciat de la propietat o l’arrendament tradicionals.

El 15 de maig del 2017 es van fer públics els resultats del concurs públic: “Construcció de 110 pisos en 5 solars municipals segons la fórmula del cohabitatge”.

Comparteix aquest contingut