L’ens que gestiona l’habitatge a Barcelona

La ciutat disposa d’un nou ens per gestionar l’habitatge públic i l’habitatge privat de la Borsa de Lloguer: l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB). Amb l’objectiu d’aglutinar esforços, racionalitzar els recursos i potenciar la seva capacitat, l’Ajuntament ha reorganitzat en aquesta entitat els serveis d'habitatge de Barcelona Gestió Urbanística SA i el Patronat Municipal de l'Habitatge, un organisme fundat l’any 1927 que s’ha dedicat des de llavors a la promoció i la gestió d’habitatges socials.

Disposar d'un habitatge digne és un dret bàsic en una societat justa. Actualment, però, les tendències del mercat impedeixen que una part de la població accedeixi a un habitatge digne i assequible. En aquest context, resulta imprescindible que els organismes públics portin a terme polítiques per defensar aquest dret fonamental.

El govern municipal treballa amb l’objectiu d’incrementar el parc públic d’habitatge per donar resposta a les necessitats residencials de la població. D’una banda, recuperant pisos buits en propietat i, de l’altra, promovent la construcció de noves promocions en règim de lloguer públic. L’Ajuntament també vol garantir la qualitat de vida de la ciutadania tot impulsant la millora del parc residencial, a través d’actuacions de rehabilitació i mesures d’eficiència energètica.

Per dur a terme aquestes polítiques s’ha creat l’IMHAB, l’ens encarregat d’impulsar la construcció d’habitatge públic, gestionar el parc d’habitatge disponible i promoure polítiques d’habitatge sostenible com la rehabilitació de pisos i edificis. L’IMHAB gestiona més de 7.000 pisos a la ciutat, als quals s’han de sumar 3.000 habitatges protegits més en construcció o en projecte. També s’ha impulsat la compra de centenars de pisos per destinar-los a habitatge de lloguer públic i s’estan posant en marxa nous projectes d’innovació i rehabilitació.

Organigrama

 • Àngels Mira
  Gerent de l’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació de Barcelona
 • pendent
  Secretari del Consell d'Administració
  • Xavier González
   Serveis Econòmics i Financers / Serveis Generals
  • Isidre Costa
   Serveis Jurídics, Contractació i Patrimoni
  • Juan Carlos Melero
   Serveis Tècnics
  • Roser Plandiura
   Servei de Gestió / Parc Públic
  • pendent
   Serveis d'Habitatge / Parc Privat

Contacte

IMHAB

Les oficines de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació es troben a:

C/ Doctor Aiguader 26-36 - 08003 Barcelona

Horaris

Informació: De dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 h. Dijous a la tarda, de 16.00 a 18.00 h.

Caixa: De dilluns a divendres, de 9.00 a 13.30 h. Dijous a la tarda, de 16.00 a 18.00 h.

L’últim dia hàbil del mes, al migdia la caixa es tanca a les 12.30 h.

Horari especial: Entre els mesos de maig i setembre, ambdós inclosos, tancat a les tardes.

Per telèfon

- Atenció al públic: 932 915 404

- Avisos de manteniment: 932 915 411

- Aparcaqui: 932 915 424

- Telèfon d’informació de l’Ajuntament: 010

Per internet

Comparteix aquest contingut