Les oficines de l’habitatge i els punts d’assessorament energètic (PAE) es mantenen actius de forma telemàtica per evitar la propagació de la Covid-19. Consulta aquí com accedir als serveis i tràmits no presencials.

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

Qualificació d'HPO

Permet que tant el comprador com el constructor o promotor rebin beneficis a canvi dels quals queden subjectes a certes condicions legals durant el temps que l'habitatge sigui considerat HPO. El constructor, per exemple, no pot vendre l'habitatge per sobre d'un preu màxim fixat, i el comprador ha d'atendre les condicions d'ús i venda.

Qualificació urbanística

Defineix els usos permesos sobre el sòl.

Quota

Pagament —sovint mensual— de la hipoteca, que inclou part del capital prestat i part dels interessos. Pot ser constant —sempre es paga el mateix perquè els interessos es redueixen en proporció a l'amortització de capital—, creixent —cada any s'amortitza més capital, per la qual cosa baixen els interessos— o decreixent —cada any s'amortitza el mateix capital, els interessos es redueixen progressivament i el total va disminuint—.

Quota comodí

Característica dels supercrèdits UCI que permet al prestatari no pagar una quota a l'any durant els tres primers quan li vagi malament —per vacances, despeses extraordinàries…—.

Comparteix aquest contingut