Interior d'una oficina de l'habitatge de Barcelona

Prevenció per evitar la pèrdua de l’habitatge

L’Ajuntament proporciona serveis de mediació en el lloguer i assessorament hipotecari a persones amb dificultats econòmiques que estiguin en risc de perdre l’habitatge.

Serveis municipals que protegeixen la ciutadania

L’Ajuntament de Barcelona considera la prevenció com a l’eina més efectiva per evitar situacions de risc que puguin derivar en la pèrdua de l’habitatge. Per aquest motiu facilita a la ciutadania serveis de mediació en el lloguer i assessorament hipotecari, que permeten arribar a punts de consens entre les persones o entitats propietàries i les residents amb l’objectiu d’evitar processos judicials i situacions traumàtiques.

D’una banda, la mediació en el lloguer es desenvolupa entre el propietari (arrendador) i l’inquilí (arrendatari) en aquells casos en què, per dificultats econòmiques (impagament, deute, demanda, etc.), l’arrendatari s’exposa a un desnonament, o és víctima d’assetjament immobiliari, entre altres situacions. L’objectiu és arribar a un acord que permeti a l’inquilí conservar la seva llar i, si és necessari, fer front als deutes pendents i prevenir un endeutament futur.

D’altra banda, el servei d’assessorament hipotecari es fa a través de l’Ofideute, un servei d’informació que propicia la resolució de conflictes entre la ciutadania i les entitats financeres. L’objectiu és evitar les vies de recuperació del deute agressives i el risc de desnonament.

Si tens dificultats econòmiques per pagar el lloguer o les quotes de la hipoteca, pots adreçar-te a qualsevol de les Oficines de l’Habitatge per sol·licitar informació i ajuda.

Vols saber-ne més?

En aquests desplegables trobaràs explicacions sobre aquests serveis, però recorda que la millor manera d’informar-te és demanar cita a les Oficines de l’Habitatge.

 

A qui va dirigit?

  • Famílies hipotecades propietàries d’un únic habitatge que utilitzen com a habitatge principal.
  • Persones avaladores de préstecs amb garantia hipotecària que, per motiu d’impagament, estiguin en risc de perdre l’habitatge principals
  • Persones consumidores, avaladors i tercers hipotecants, en els casos següents:
    • Quan detectin qualsevol clàusula o pràctica abusiva en el contracte del préstec o crèdit hipotecari.
    • Quan es trobin amb dificultats per pagar el préstec o crèdit hipotecari, o prevegin que no en podran fer efectius els pagaments en el futur.
    • Quan hagin rebut la notificació d'inici d'un procediment d'execució hipotecària de l'habitatge habitual com a conseqüència de l'incompliment del deutor.
  • Persones en risc de perdre l'habitatge habitual de lloguer. Aquestes persones poden adreçar-se a qualsevol Oficina de l’Habitatge, on el personal tècnic en valorarà el cas i procedirà, si escau, a elaborar un expedient per a la Mesa d’Adjudicació d’Habitatges per Emergència Social.

Finalitat

L’objectiu de la mediació en el lloguer és arribar a un acord entre llogaters i propietaris per fer front als deutes pendents i evitar un possible desnonament. El procés de mediació es desenvolupa entre el propietari (arrendador) i l’inquilí (arrendatari).

El servei Ofideute ofereix assessorament hipotecari per resoldre conflictes entre arrendataris i entitats financeres. Si vius en un habitatge que és propietat d’un banc i tens dificultats econòmiques, Ofideute ofereix informació i mediació per evitar el risc de desnonament.

On t’has d’adreçar?

Les Oficines de l’Habitatge disposen d’un servei d’informació i assessorament personalitzat gratuït per a tots els ciutadans de Barcelona.

Per entrevistar-se amb un advocat del servei jurídic, cal sol·licitar cita prèvia de manera presencial en qualsevol Oficina de l’Habitatge. Si escau, s’indicarà la documentació que caldrà presentar a la cita.

Comparteix aquest contingut