Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia. Consulta aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada.

S’amplia dos mesos la moratòria del pagament de les quotes del parc públic

03/08/2020 - 14:05

L’ampliació afecta tots els locals gestionats per l’IMHAB i el cobrament s’ajorna fins l’1 d’octubre

Adjudicades tres noves promocions de cohabitatge

31/07/2020 - 13:12

Tres cooperatives construiran nous edificis en solars municipals situats als districtes de Sants-Montjuïc, Sant Andreu i Nou Barris.

Es lliuren les claus dels pisos d’una nova promoció de 68 habitatges al barri de la Llacuna del Poblenou

28/07/2020 - 10:44

Habitatge. El projecte compta amb la màxima qualificació energètica i donarà una alternativa d’habitatge assequible a unes 280...

L’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona analitza l’estructura i la concentració de la propietat d’habitatge a la ciutat

24/07/2020 - 08:33

Habitatge. Un terç dels habitatges del parc del lloguer de Barcelona pertany a grans propietaris

22/07/2020 - 15:42

Davant la calor, cuidem-nos

Salut. A l’estiu, i sobretot durant una onada de calor, cal adaptar els hàbits per refrescar-nos i refrescar la llar.

16/07/2020 - 15:54

Retirades les llicències de 597 allotjaments turístics per infringir la normativa

Habitatge. El pla per controlar el sector i protegir el dret a l’habitatge ha reduït l’oferta il·legal de 6.000 a 300 pisos.

15/07/2020 - 11:14

Habitatges i equipaments a l’antic Hotel Buenos Aires

Habitatge. S'inicia l'expropiació d'aquest edifici emblemàtic per crear-hi 37 habitatges per a col·lectius vulnerables i equipaments...

13/07/2020 - 20:01

Nou mecanisme administratiu per donar un ús social als habitatges buits de la ciutat

Habitatge. En cas que els pisos no es posin en lloguer en el termini d’un mes, s’emprendran mesures sancionadores com multes o...

13/07/2020 - 18:02

Imprescindible demanar cita prèvia per fer tràmits relacionats amb el parc públic a l'Oficina IMHAB

Habitatge. Un equip de professionals experts atendrà consultes i tràmits sobre el parc públic d'habitatge de Barcelona

10/07/2020 - 13:47

“Habitatge et truca” ofereix atenció telefònica personalitzada a distància

Habitatge. Les set oficines d’habitatge obertes atenen només amb cita prèvia i els casos en què els tràmits no es puguin fer...

08/07/2020 - 11:41

Els experts parlen de la necessitat d'un mercat de lloguer regulat, transparent i estable a la segona sessió de la comissió per la regulació dels lloguers

Habitatge. Experts i agents socials parlen d'experiències internacionals en la regulació de lloguers

27/06/2020 - 22:04

Llum verda per buscar un soci privat per a l’operador metropolità d’habitatge

Habitatge. El plenari del Consell Municipal ha aprovat els nous plecs per a la selecció d’un soci privat per a la societat impulsada...

18/06/2020 - 16:55

Expedient sancionador al fons inversor Azora per mantenir pisos desocupats

Habitatge. La infracció està qualificada com a molt greu i pot implicar multes de 90.000 a 900.000 euros.

12/06/2020 - 09:52

Preguntes freqüents sobre habitatge durant l'estat d'alarma

Habitatge. L’Ajuntament edita una guia per resoldre els dubtes sobre les mesures urgents en matèria d’habitatge per fer front a l...

Comparteix aquest contingut