Les oficines de l’habitatge i els punts d’assessorament energètic (PAE) es mantenen actius de forma telemàtica per evitar la propagació de la Covid-19. Consulta aquí com accedir als serveis i tràmits no presencials.

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

Unitat de convivència

Qualsevol grup de persones que acreditin que conviuen en un mateix domicili o que es comprometin a fer-ho, tinguin relació de parentiu entre elles o no. Pot ser unipersonal o format per diverses persones —futures unitats de convivència, matrimonis i parelles de fet inscrites en el registre municipal…—.

Usdefruit

Dret a gaudir de propietats alienes amb obligació de conservar-les.

Comparteix aquest contingut