Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia. Consulta aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada.

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

Unitat de convivència

Qualsevol grup de persones que acreditin que conviuen en un mateix domicili o que es comprometin a fer-ho, tinguin relació de parentiu entre elles o no. Pot ser unipersonal o format per diverses persones —futures unitats de convivència, matrimonis i parelles de fet inscrites en el registre municipal…—.

Usdefruit

Dret a gaudir de propietats alienes amb obligació de conservar-les.

Comparteix aquest contingut