Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

Base imposable

Suma del rendiment sotmès a impostos i del qual, després de les deduccions, se n'obté la base liquidable.

Base liquidable

Xifra sobre la qual es calculen els imports que cal pagar.

Beneficiari

Persona física o jurídica que és titular del dret d'indemnització.

Comparteix aquest contingut