Les oficines de l’habitatge i els punts d’assessorament energètic (PAE) es mantenen actius de forma telemàtica per evitar la propagació de la Covid-19. Consulta aquí com accedir als serveis i tràmits no presencials.

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

Valor cadastral

Valor assignat en el cadastre a un habitatge.

Valor de nou

Valor de l'objecte assegurat si es volgués comprar de nou. El valor en el mercat segons l'antiguitat de l'objecte es denomina 'valor real'.

Verificació

Comprovació que es fa en el Registre de la Propietat per determinar si una finca està lliure de càrregues o no.

Verificació registral

Comprovació de la situació de la finca en el Registre de la Propietat. Es pot fer amb l'examen directe dels llibres, amb una nota informativa, o bé amb un certificat del registrador.

Comparteix aquest contingut