Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

Garantia obligatòria

Garantia que s'ha de prestar obligatòriament per fer algun tràmit o formalitzar algun acord o contracte.

Gravamen

Càrrega que afecta un bé immoble o moble en benefici d'un tercer.

Comparteix aquest contingut