Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia. Consulta aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada.

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

Garantia obligatòria

Garantia que s'ha de prestar obligatòriament per fer algun tràmit o formalitzar algun acord o contracte.

Gravamen

Càrrega que afecta un bé immoble o moble en benefici d'un tercer.

Comparteix aquest contingut