Interior d'una oficina de l'habitatge de Barcelona

Tens clars els teus drets i deures pel que fa a l'habitatge?

Les oficines de l’habitatge ofereixen serveis d’assessorament i mediació perquè propietaris i llogaters tinguin clar els drets i deures que comporta tenir un habitatge. 

Mediació i assessorament per garantir un ús digne de l'habitatge

L’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Consorci de l’Habitatge de Barcelona, posa al servei de la ciutadania eines de mediació i assessorament amb l’objectiu de garantir un ús digne de l’habitatge a tothom.

Aquests serveis d’informació permeten al ciutadà conèixer i comprendre la situació en què es troba i també rebre l’assessorament i l’acompanyament que requereix. Les oficines de l’habitatge ofereixen un servei de mediació entre el propietari (arrendador) i l’inquilí (arrendatari) en casos en què per dificultats econòmiques (impagament, deute, demanda, etc.) l’arrendatari es pugui veure exposat a un desnonament. 

Vols saber-ne més?

En aquests desplegables podràs trobar referències complementàries, però recorda que la millor manera d’informar-te és demanar cita a les oficines de l’habitatge.

 

A qui va dirigit?

Les persones en risc d’exclusió residencial per pèrdua d’habitatge es podran dirigir a qualsevol oficina de l’habitatge on el personal en valorarà el cas i procedirà, si escau, a l’elaboració d’un expedient per a la Mesa d’Adjudicació d’Habitatges per Emergència Social.

Finalitat

La finalitat de la mediació és plantejar una sèrie d’acords entre les parts que permetin, d’una banda, fer front als deutes pendents, i de l’altra, prevenir i evitar un endeutament futur. Sempre que sigui possible, s’intentarà que l’arrendatari mantingui el mateix habitatge. L’èxit de la mediació rau en la capacitat d’adaptar, en cada cas concret, una solució òptima per a les dues parts.

On m'he d'adreçar?

Les oficines de l’habitatge disposen d’un servei d’informació i assessorament general gratuït per a tots els ciutadans de Barcelona.

Per entrevistar-se amb un advocat del servei jurídic, caldrà sol·licitar cita prèvia de manera presencial en qualsevol oficina de l’habitatge on, si escau, s’indicarà la documentació que caldrà presentar a la cita.

Comparteix aquest contingut