->Una dona consulta els anuncis públics en una oficina de l´Habitatge
 • ->Un jove fa un tràmit en una oficina de l´Habitatge
 • ->Exterior d´una oficina de l´Habitatge
 • ->Diversos usuaris reben assessorament en una oficina de l´Habitatge
 • ->Una dona realitza una consulta en una oficina de l´Habitatge.

Tota la informació i serveis d’habitatge al teu abast

La Xarxa d’Oficines de l’Habitatge de Barcelona ofereixen un punt de trobada per a la ciutadania en matèria d’habitatge. Un equip de professionals forma aquesta xarxa que té per objectiu informar, tramitar, acompanyar i oferir serveis d’assessorament i mediació. El catàleg de serveis de les oficines en detalla totes les competències i tot allò que ofereixen.

Ajuts per a la rehabilitació

 • Ajuts per rehabilitar edificis i/o habitatges

 • Ajuts per a la instal·lació d’ascensors

 • Assessorament tècnic per a obres de rehabilitació i rehabilitació energètica

 • Cèdules d’habitabilitat

Accés a l'habitatge protegit i social

 • Informació sobre les promocions d’habitatge protegit: de compra, lloguer, en dret de superfície i habitatges per a contingents especials

 • Inscripció en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona

 • Adjudicació d’habitatges protegits

Ajuts al lloguer i borses d'habitatge

 • Prestacions permanents per al pagament del lloguer

 • Renda bàsica d’emancipació (restringida a les vigents)

 • Prestacions d’especial urgència: lloguers/hipoteques i desnonaments

 • Borsa d’habitatge de lloguer de Barcelona: captació d’habitatges privats i gestió dels contractes de lloguer, destinada a les persones amb dificultats d’accés al mercat privat

Ús digne de l'habitatge

 • Informació i assessorament legal en matèria d’habitatge

 • Habitatges per a emergències socials

 • Ofideute: assessorament sobre deute hipotecari

 • Mediació en el lloguer: relacions entre el propietari i el llogater, problemàtiques veïnals, assetjament immobiliari, entre altres

Serveis complementaris

Informació d’altres serveis i prestacions per a l’habitatge: Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social

Les oficines de l’Habitatge a prop teu

Comparteix aquest contingut