Ofideute: servei d'informació i assessorament

Vols que t'ajudem a parlar amb el banc sobre els deutes de la hipoteca? Vols que t'ajudem a mantenir l'habitatge?

Atenció a persones en risc de perdre l'habitatge

L’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Consorci de l’Habitatge de Barcelona, ofereixen a la ciutadania el servei de mediació i assessorament.

L’Ofideute és un servei gratuït d’informació i assessorament per a persones amb dificultats econòmiques que estiguin en risc de perdre l'habitatge. Des de qualsevol oficina de l’habitatge s’elaborarà una proposta de solució que es derivarà a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, la qual es posarà en contacte amb les entitats financeres.

Vols saber-ne més?

En aquests desplegables podràs trobar referències complementàries, però recorda que la millora manera d’informar-te és demanar cita a les oficines de l’habitatge.

A qui va dirigit?

  • A les famílies hipotecades propietàries d’un únic habitatge que utilitzen com a habitatge principal.
  • A les persones avaladores de préstecs amb garantia hipotecària que, per motiu d’impagament, estiguin en risc de perdre l’habitatge principal.
  • A les persones consumidores, els avaladors i els tercers hipotecants, en els casos següents:
    • Quan detectin qualsevol clàusula o pràctica abusiva en el contracte del préstec o crèdit hipotecari.
    • Quan es trobin amb dificultats per pagar el préstec o crèdit hipotecari, o prevegin que no en podran fer efectius els pagaments en el futur.
    • Quan hagin rebut la notificació d'inici d'un procediment d'execució hipotecària de l'habitatge habitual com a conseqüència de l'incompliment del deutor.
  • A les persones en risc de perdre l'habitatge habitual de lloguer.

Finalitat

Així, l’Ofideute esdevé una eina de comunicació més eficient entre les entitats financeres i els inquilins, ja que amb la mediació de l’Ajuntament de Barcelona, es propicia la resolució amb èxit del problema i s’evita l’ús d’altres vies de recuperació de deute més agressives.

Comparteix aquest contingut