Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Es lliuren les claus dels 35 habitatges de la promoció del carrer Comte Borrell

15/01/2021 - 17:44

Habitatge. Els adjudicataris pagaran un lloguer mitjà de 400€ i la renda mai superarà el 30% dels ingressos de la unitat de...

Nou pas en la transformació de les Glòries: més habitatge i equipaments públics

14/01/2021 - 16:30

Urbanisme i infraestructures. L’àmbit muntanya de la plaça inclourà 562 pisos, el 35% protegits, tres centres educatius i zones...

Suspensió extraordinària dels desnonaments d'habitatge habitual durant l'Estat d'alarma

11/01/2021 - 09:50

Habitatge. S'amplia fins al 9 de maig de 2021 la suspensió dels procediments judicials de desnonament. Aquesta suspensió no és...

Ampliació del termini per sol·licitar els préstecs ICO Arrendaments

11/01/2021 - 09:36

Habitatge. S'amplien els terminis per sol·licitar els préstecs ICO Arrendament fins al 31 de maig per a la presentació, i fins al 30...

08/07/2020 - 11:41

Els experts parlen de la necessitat d'un mercat de lloguer regulat, transparent i estable a la segona sessió de la comissió per la regulació dels lloguers

Habitatge. Experts i agents socials parlen d'experiències internacionals en la regulació de lloguers

27/06/2020 - 22:04

Llum verda per buscar un soci privat per a l’operador metropolità d’habitatge

Habitatge. El plenari del Consell Municipal ha aprovat els nous plecs per a la selecció d’un soci privat per a la societat impulsada...

18/06/2020 - 16:55

Expedient sancionador al fons inversor Azora per mantenir pisos desocupats

Habitatge. La infracció està qualificada com a molt greu i pot implicar multes de 90.000 a 900.000 euros.

12/06/2020 - 09:52

Preguntes freqüents sobre habitatge durant l'estat d'alarma

Habitatge. L’Ajuntament edita una guia per resoldre els dubtes sobre les mesures urgents en matèria d’habitatge per fer front a l...

06/06/2020 - 12:35

Compra de vuit cases del nucli antic de Sant Andreu per evitar l’expulsió del veïnat

Habitatge. S’ha fet a través del dret de tempteig i retracte.

03/06/2020 - 13:32

Nova promoció d’habitatges de protecció oficial a la Clota

Habitatge. Estaran situats a l’avinguda de l’Estatut de Catalunya, 15-17

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 82
02/06/2020 - 20:50

Reactivada la construcció de 47 habitatges de lloguer assequible a Torre Baró

També s'estan acabant de redactar els projectes de quatre promocions més d'habitatge públic al mateix Torre Baró i a la Trinitat Nova

02/06/2020 - 20:36

Es reactiva la construcció de 2.400 habitatges públics, 608 dels quals als barris de Sant Martí

Habitatge. Entre les 15 promocions que es reanuden hi ha els 54 habitatges de lloguer social del c. Lluís Borrassà i els 75...

31/05/2020 - 13:01

Més habitatge públic a Horta-Guinardó

Habitatge. Un nou pla urbanístic al barri de Sant Genís dels Agudells preveu la construcció de 25 pisos per a col·lectius vulnerables...

23/05/2020 - 17:28

Lucia Martín crida a no repetir els errors de 2008 en la gestió de la crisi d'habitatge post Covid-19

Responsables d'habitatge de Barcelona, Londres, Montreal i París aposten per la regulació dels lloguers i l'augment del parc públic

Comparteix aquest contingut