Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge i els punts d’assessorament energètic (PAE) es mantenen actius de forma telemàtica per evitar la propagació de la Covid-19. Consulta aquí com accedir als serveis i tràmits no presencials.

“Habitatge et truca” ofereix atenció telefònica personalitzada a distància

10/07/2020 - 13:47

Habitatge. Les set oficines d’habitatge obertes atenen només amb cita prèvia i els casos en què els tràmits no es puguin fer...

Els experts parlen de la necessitat d'un mercat de lloguer regulat, transparent i estable a la segona sessió de la comissió per la regulació dels lloguers

08/07/2020 - 11:41

Habitatge. Experts i agents socials parlen d'experiències internacionals en la regulació de lloguers

Llum verda per buscar un soci privat per a l’operador metropolità d’habitatge

27/06/2020 - 22:04

Habitatge. El plenari del Consell Municipal ha aprovat els nous plecs per a la selecció d’un soci privat per a la societat impulsada...

Expedient sancionador al fons inversor Azora per mantenir pisos desocupats

18/06/2020 - 16:55

Habitatge. La infracció està qualificada com a molt greu i pot implicar multes de 90.000 a 900.000 euros.

21/10/2016 - 14:21

El Pla per al dret a l'habitatge 2016-2025 n'impulsa la funció social i el servei públic

Habitatge. Aborda tant l’emergència actual com els reptes de futur i es proposa canviar el model de bombolla immobiliària.

Habitatges municipals de Can Travi
19/10/2016 - 19:34

Els habitatges municipals per a la gent gran participen al 48h Open House Barcelona

Open House. Quatre edificis d'habitatges municipals amb serveis per a la gent gran obriran les seves portes a la ciutadania per donar...

Dues dones al menjador d'un habitatge.
19/10/2016 - 17:48

Quin tipus d’habitatge volem a Barcelona?

Habitatge. Professionals, experts i membres d'entitats debaten sobre un nou model d'habitatge per a Barcelona.

Jornades d'Habitatge - Ajuntament de Barcelona
11/10/2016 - 14:46

Unes jornades internacionals conviden a reflexionar sobre el futur de l’habitatge a Barcelona

Jornades. L’Ajuntament de Barcelona, en col·laboració amb el COAC i l’Observatori DESC, organitza unes jornades per debatre sobre el...

Oficina de l'Habitatge a Ciutat Vella
06/10/2016 - 10:15

Convocatòria de 8,6 milions d’euros per a la renovació d'ajuts per pagar el lloguer

Ajuts. L'Ajuntament obre una convocatòria per renovar els ajuts per pagar el lloguer amb un fons de 8,6 milions d'euros.

Cooperativa d'habitatges La Borda
04/10/2016 - 10:43

El cohabitatge: una nova forma d’habitatge s’instal·la a Barcelona

Cohabitatge. L'Ajuntament de Barcelona aposta pel cohabitatge: un nou model d'habitatge que fomenta la vida en comunitat i un tipus...

Javier Burón, gerent d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona
29/09/2016 - 14:10

Limitar el preu del lloguer per protegir el dret a l’habitatge

Habitatge. El gerent d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Javier Burón, aprofundeix sobre les polítiques d'habitatge del govern...

22/09/2016 - 13:43

Aprèn a gestionar els conflictes de convivència

Habitatge. Al CIAJ acollim el taller POSA FI ALS CONFLICTES DE CONVIVÈNCIA! Es parlarà sobre quins són els conflictes més habituals...

19/09/2016 - 14:02

El pla de xoc d’habitatges d’ús turístic ordena el tancament de 615 pisos il·legals

Turisme. L’objectiu de totes les mesures és evitar que l’oferta submergida arreli a la ciutat i que es faci fora els veïns dels...

15/09/2016 - 23:16

Tot el que cal saber per compartir pis

El projecte està adreçat especialment a joves, i impulsatper l'Assessoria d'Habitatge compartit del departament de Joventut

Comparteix aquest contingut