Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

“Tant de bo es puguin fer molts més pisos com aquests”

20/01/2020 - 12:32

Habitatge. La ciutadania valora molt positivament la primera promoció d’allotjaments APROP, construïts amb un innovador sistema de...

El primer edifici APROP es podrà visitar en una jornada de portes obertes

13/01/2020 - 13:28

Habitatge. Divendres 17 i dissabte 18 de gener s’obre a la ciutadania la primera promoció d’allotjaments provisionals, ubicada al...

Habitatge

Exempció del pagament de l’IBI als llogaters d’habitatge públic

31/12/2019 - 14:10

Habitatge. A partir de l’1 de gener de 2020 entra en vigor la bonificació del 95% prevista a les ordenances fiscals per a habitatges...

L’Ajuntament celebra el canvi de paradigma que suposa l’aprovació del Decret llei de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge

30/12/2019 - 13:20

Habitatge. La regidora d’Habitatge i Rehabilitació, Lucía Martín, celebra que “la Generalitat hagi entès que no es pot legislar sobre...

06/09/2016 - 10:06

Vols ser cooperativista i construir el teu habitatge?

Habitatge. Vine a la sessió informativa sobre la construcció d'un habitatge cooperatiu en règim de cohabitatge al pg. Joan de Borbó...

22/08/2016 - 20:26

Comença la construcció de 49 habitatges per a gent gran al Fort Pienc

Equipaments. L’edifici inclourà quinze allotjaments temporals destinats a famílies que es trobin en una situació d’emergència social.

10/08/2016 - 16:38

Ordres de cessament per a 256 habitatges d’ús turístic il·legals

Turisme. S’han detectat mitjançant un miler de visualitzacions a peu i d'inspeccions. Rebran sancions de 30.000 euros.

29/07/2016 - 20:58

Barcelona demana regular els lloguers abusius

Habitatge. Ho ha manifestat Ada Colau en la Cimera sobre Habitatge convocada per la Generalitat, en què s'ha presentat una nova...

22/07/2016 - 13:13

Una nova taxa gravarà els pisos buits

Municipal. El Plenari ha aprovat provisionalment la modificació de les ordenances fiscals per introduir-hi aquesta taxa.

20/07/2016 - 12:05

L'Ajuntament sorteja els 167 habitatges de la 3a fase de remodelació del Bon Pastor

Habitatge públic. L'Ajuntament de Barcelona sorteja els habitatges públics de tres noves promocions al barri del Bon Pastor,...

18/07/2016 - 18:14

Xerrada: "Habitatges turístics, la Regidora respon', organitzada pel diari El Raval

Gala Pin respon preguntes al director del diari del Raval sobre els habitatges turístics. L'acte tindrà lloc aquest dimecres a partir de les 19 hores...

10/07/2016 - 23:03

El plenari de Sant Martí aprova l'increment de sòl destinat a habitatges dotacionals

L'equip de govern ha presentat en el Consell de Districte el diagnòstic del Patrimoni Industrial dels barris i la Mesura de Govern del Pla de Barris...

04/07/2016 - 10:34

Barcelona cedeix sòl per construir 747 nous habitatges públics en règim de lloguer

Al carrer d'Ulldecona 12-14, es construiran 144 habitatges. I al subsòl del c. Constitució, 61, places d'aparcament

01/07/2016 - 12:27

El Ple de l’Ajuntament dóna llum verda a l'Illa Germanetes

Habitatge. En total es construiran 47 habitatge al carrer Viladomat i 35 més al carrer Comte Borrell.

Comparteix aquest contingut