Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Barcelona s’emmiralla en Berlín i Nova York per buscar solucions a la regulació dels preus del lloguer

19/11/2019 - 12:49

Jornada. Experts internacionals debaten en una jornada sobre les mesures per frenar la bombolla del lloguer

 I Congrés d’Habitatge de Catalunya

13/11/2019 - 16:27

Societat. El I Congrés d’Habitatge de Catalunya pretén ser una trobada de tots els col·lectius que lluiten per un habitatge digne, un...

Qui paga la reparació de la caldera en un pis de lloguer?

07/11/2019 - 09:11

Habitatge. Les avaries en calderes i termos en un pis de lloguer és un dels conflictes més habituals entre les persones propietàries...

“S’ha de tractar l’habitatge com un dret bàsic garantit, sense deslligar-lo de les polítiques socials”

06/11/2019 - 12:05

Jornada. La regidora d’Habitatge i Rehabilitació Lucía Martín participa a la sisena jornada sobre habitatge de la Diputació de...

10/12/2018 - 11:43

L'Ajuntament licita la construcció de 108 pisos a la Marina

Habitatge. Les obres de construcció d'un triple edifici d'habitatges al carrer d'Ulldecona començaran a la primavera de 2019, duraran...

10/12/2018 - 10:25

Surt a licitació el contracte d'obres de 14 habitatges a Av. Vallcarca

Habitatge. Els habitatges seran de 2 i 3 dormitoris i tindran una zona comunitària amb trasters. La previsió és que les obres...

05/12/2018 - 17:43

El 30% dels nous habitatges serà protegit

Habitatge. El 75% dels barcelonins i les barcelonines podran accedir al parc d’habitatge assequible, que creixerà uns 330 pisos l’any...

Laia Ortiz a la conferència
05/12/2018 - 08:59

Laia Ortiz demana a la UE prioritzar el dret a l’habitatge i dotar les ciutats de recursos contra l’exclusió residencial

La tinenta d’Alcaldia de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Ortiz, va intervenir en la conferència sobre habitatge “Housing for all” que...

26/11/2018 - 09:39

“Estem refent un greuge històric i recuperant habitatge públic al Turó de la Peira”

Habitatge. L’Ajuntament de Barcelona inaugura la promoció de 100 habitatges amb protecció oficial “El Turó” al districte de Nou...

23/11/2018 - 14:01

Llum verda a adquirir set solars per fer-hi nous equipaments públics i habitatge dotacional

Urbanisme. En total, sumen uns 12.500 m2 que permetran atendre les necessitats d’equipaments de proximitat, centres educatius i...

22/11/2018 - 16:24

Ada Colau exigeix a la Generalitat que aprovi la mesura del 30% d’habitatge protegit

Habitatge. L’alcaldessa reclama al govern català que aprovi sense rebaixes la mesura que obliga els promotors a destinar a habitatge...

19/11/2018 - 18:43

Acord de ciutat per a un 22@ per al veïnat

Urbanisme i infraestructures. Entitats veïnals, universitats i empreses han signat el pacte que inclou habitatge protegit, economia...

17/11/2018 - 10:53

Primer pas per conservar l’essència de la Font de la Guatlla

Urbanisme i infraestructures. Cinquanta-una cases, fins ara en sòl considerat zona verda, es requalificaran com a habitatge protegit.

16/11/2018 - 12:46

Barcelona mostra els seus projectes d’habitatge més innovadors al congrés Smart City

Conferències. L’Ajuntament ha organitzat xerrades sobre l’operador metropolità d’habitatge assequible, la Borsa de Lloguer i l...

Comparteix aquest contingut