Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Qui paga la reparació de la caldera en un pis de lloguer?

07/11/2019 - 09:11

Habitatge. Les avaries en calderes i termos en un pis de lloguer és un dels conflictes més habituals entre les persones propietàries...

“S’ha de tractar l’habitatge com un dret bàsic garantit, sense deslligar-lo de les polítiques socials”

06/11/2019 - 12:05

Jornada. La regidora d’Habitatge i Rehabilitació Lucía Martín participa a la sisena jornada sobre habitatge de la Diputació de...

Experts internacionals debatran sobre la regulació dels preus del lloguer

05/11/2019 - 16:58

Jornada. Representant de Nova York i Berlin explicaran el 18 de novembre en una jornada de l’Observatori DESC com les ciutats posen...

“Barcelona ha posat al centre les polítiques d’habitatge i això ha tingut un efecte contagi en altres administracions”

01/11/2019 - 11:32

Jornada. La Càtedra Unesco d’Habitatge de la URV planteja una mirada transversal als reptes actuals de l’habitatge i de les ciutats a...

27/09/2019 - 15:10

L’Ajuntament de Barcelona es compromet amb la PAH a ampliar el sistema d’allotjaments provisionals per atendre l’emergència

Habitatge. Ajuntament i Generalitat es reuneixen amb l’entitat per presentar les seves propostes més immediates

26/09/2019 - 21:26

Comencen les obres dels habitatges cooperatius de la Balma a Poblenou

Habitatge. Es el primer dels projectes guanyadors del concurs de solars municipals destinats a habitatge cooperatiu en cessió d’ús de...

12/09/2019 - 14:21

Coneixes els passos a seguir per posar el teu pis a la borsa de lloguer?

Habitatge. Què cal fer per inscriure un domicili a la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona i els beneficis que aquesta ofereix a...

02/09/2019 - 15:28

Quin tipus de tarifa elèctrica has de triar segons les necessitats del teu habitatge

Habitatge. Quan es vol contractar el subministrament d’electricitat per una llar, s’han de tenir en compte diferents factors

26/08/2019 - 16:22

Comença la instal·lació dels primers allotjaments de proximitat provisionals (APROP)

Habitatge. Els habitatges del projecte APROP són pisos d’estada temporal, de construcció ràpida i sostenible, que permeten alleugerir...

16/08/2019 - 17:16

Com podem estalviar energia a casa?

Habitatge. És important fer un ús racional dels equipaments energètics que tenim a la llar, instal·lar material per reduir la despesa...

08/08/2019 - 17:30

Inspecció i control per garantir un bon ús dels habitatges protegits

Habitatge. Disset pisos que estaven buits o es llogaven per sobre del preu establert passaran a llogar-se a un preu assequible.

08/08/2019 - 09:16

L’Habitatge Públic i el Registre de Sol·licitants de Habitatge amb Protecció Oficial

Habitatge. Si vols accedir a un habitatge públic, prèviament hauràs de formalitzar la inscripció al RSHPO de la ciutat. En aquest...

05/08/2019 - 11:37

Saps quines normes ha de complir un pis turístic a Barcelona?

Habitatge. Requisits que ha de complir un habitatge per poder esdevenir pis turístic i les obligacions de propietaris i inquilins.

29/07/2019 - 18:18

Consells de seguretat per evitar robatoris a l’estiu

Habitatge. Si tens previst marxar uns dies de vacances, aquestes són les recomanacions de Guàrdia Urbana i Bombers per evitar ensurts

Comparteix aquest contingut