Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia. Consulta aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada.

ajuts rehabilitació

Nous ajuts a la rehabilitació per reactivar l’economia i fer front al canvi climàtic

17/09/2020 - 10:42

Habitatge. La convocatòria destina 20,5 M€ a diferents línies per millorar les condicions d’edificis i habitatges.

El Parlament de Catalunya aprova la llei de regulació dels lloguers

10/09/2020 - 17:19

Habitatge. La llei permetrà congelar i rebaixar lloguers a 60 municipis catalans

Experts debaten sobre el marc competencial i possibles escenaris per la regulació dels lloguers en la tercera sessió de la comissió d’estudi

09/09/2020 - 15:53

Habitatge. La majoria d’experts han estat d’acord en la necessitat d’establir algun tipus de regulació i el debat s’ha centrat en com...

habitatge, decàleg de Barcelona pel dret a l'habitatge, habitatge assequible, dret a l'habitatge, Barcelona, Eixample, lloguer públic

Decàleg de Barcelona pel dret a l’habitatge

08/09/2020 - 16:57

Habitatge. Una trentena d’entitats de la ciutat impulsen les deu mesures que recull el document.

31/05/2020 - 13:01

Més habitatge públic a Horta-Guinardó

Habitatge. Un nou pla urbanístic al barri de Sant Genís dels Agudells preveu la construcció de 25 pisos per a col·lectius vulnerables...

23/05/2020 - 17:28

Lucia Martín crida a no repetir els errors de 2008 en la gestió de la crisi d'habitatge post Covid-19

Responsables d'habitatge de Barcelona, Londres, Montreal i París aposten per la regulació dels lloguers i l'augment del parc públic

21/05/2020 - 18:47

Aportació extraordinària de 2,5 milions d’euros per al pagament de lloguers

Habitatge. L’alcaldessa ha sol·licitat que els ajuntaments puguin disposar del superàvit que tenen acumulat per contribuir a pal·liar...

20/05/2020 - 11:12

Nou telèfon i correu de contacte per atendre incidències i dubtes relacionats amb els drets energètics

Habitatge. La centraleta dels PAEs estarà activa de dilluns a divendres de 9.00h a 14.00h

15/05/2020 - 11:32

Els habitatges APROP de Ciutat Vella finalistes als premis FAD Arquitectura 2020

Habitatge. APROP és un projecte de l'Ajuntament per fer front a l'emergència habitacional construïts a partir d'antics contenidors...

06/05/2020 - 18:02

L'Observatori Metropolità de l'Habitatge impulsa una enquesta per analitzar com afecta la Covid-19 al sector de l'habitatge amb el suport de l'Ajuntament

Habitatge. L'enquesta compta amb la col·laboració de del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i el suport de les àrees d'habitatge de...

08/04/2020 - 17:25

Llum, aigua i gas són drets bàsics, també durant el confinament

Habitatge. Si us trobeu en situació d'emergència energètica o necessiteu assessorament sobre estalvi energètic podeu fer els tràmits...

07/04/2020 - 14:45

El pagament de les quotes del parc públic d’habitatges s’ajorna un mes més, fins a l’agost

Covid-19. L’Institut Municipal de l’Habitatge de Barcelona prorratejarà els pagaments en 36 mesos, en lloc dels 18 mesos inicials.

03/04/2020 - 13:41

Com pots contactar amb els serveis d'habitatge?

Habitatge. T’expliquem com pots fer tràmits concrets i contactar amb l’Institut Municipal d’Habitatge mentre duri l’estat d’alarma...

24/03/2020 - 19:22

S’atura el cobrament dels lloguers del parc públic fins al mes de juliol

Habitatge. El cobrament de les quotes dels habitatges i locals comercials gestionats per l’IMHAB s’atura fins al juliol, i l...

Comparteix aquest contingut