Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge i els punts d’assessorament energètic (PAE) es mantenen actius de forma telemàtica per evitar la propagació de la Covid-19. Consulta aquí com accedir als serveis i tràmits no presencials.

El pagament de les quotes del parc públic d’habitatges s’ajorna un mes més, fins a l’agost

07/04/2020 - 14:45

Covid-19. L’Institut Municipal de l’Habitatge de Barcelona prorratejarà els pagaments en 36 mesos, en lloc dels 18 mesos inicials.

Llum, aigua i gas són drets bàsics, també durant el confinament

08/04/2020 - 17:25

Habitatge. Si us trobeu en situació d'emergència energètica o necessiteu assessorament sobre estalvi energètic podeu fer els tràmits...

Com pots contactar amb els serveis d'habitatge?

03/04/2020 - 13:41

Habitatge. T’expliquem com pots fer tràmits concrets i contactar amb l’Institut Municipal d’Habitatge mentre duri l’estat d’alarma...

S’atura el cobrament dels lloguers del parc públic fins al mes de juliol

24/03/2020 - 19:22

Habitatge. El cobrament de les quotes dels habitatges i locals comercials gestionats per l’IMHAB s’atura fins al juliol, i l...

05/12/2019 - 18:12

Compra d’un edifici al barri de Sants per ampliar el parc de lloguer assequible

Habitatge. El consistori ha assumit una inversió de 2,2 milions d’euros per evitar una possible operació de gentrificació i expulsió...

Consultes jurídiques sobre habitatge gratuites
03/12/2019 - 09:48

Servei gratuït de consultes sobre temes d'habitatge

Casals de barri. Tens consultes sobre lloguer o el préstecs hipotecaris?

29/11/2019 - 12:02

Nou model per crear més lloguer assequible amb el sector privat

Habitatge. Es tracta de 47 pisos que es construiran en un solar municipal al barri del Poblenou. La construcció anirà a càrrec de...

13/11/2019 - 16:27

 I Congrés d’Habitatge de Catalunya

Societat. El I Congrés d’Habitatge de Catalunya pretén ser una trobada de tots els col·lectius que lluiten per un habitatge digne, un...

07/11/2019 - 09:11

Qui paga la reparació de la caldera en un pis de lloguer?

Habitatge. Les avaries en calderes i termos en un pis de lloguer és un dels conflictes més habituals entre les persones propietàries...

05/11/2019 - 16:58

Experts internacionals debatran sobre la regulació dels preus del lloguer

Jornada. Representant de Nova York i Berlin explicaran el 18 de novembre en una jornada de l’Observatori DESC com les ciutats posen...

01/11/2019 - 11:32

“Barcelona ha posat al centre les polítiques d’habitatge i això ha tingut un efecte contagi en altres administracions”

Jornada. La Càtedra Unesco d’Habitatge de la URV planteja una mirada transversal als reptes actuals de l’habitatge i de les ciutats a...

30/10/2019 - 16:57

El festival 48h Open House mostra el passat i el futur de les cases barates del Bon Pastor

Festival d’arquitectura. Els històrics habitatges obrers de Sant Andreu es transformaran en un espai museístic gràcies al Pla de...

28/10/2019 - 17:19

La Borda posa el cohabitatge al centre del primer dia de visites del 48 Hores Open House de Barcelona  

Festival d’arquitectura. Es tracta d’un edifici singular construït sobre sòl municipal, pensat per adaptar-se a les persones, amb...

16/10/2019 - 16:47

El festival 48H Open House ensenya els edificis més innovadors del parc públic d’habitatge de Barcelona

Festival d’arquitectura. Les quatre visites amb què l’IMHAB col·labora -la Borda, les Cases Barates del Bon Pastor, els habitatges de...

Comparteix aquest contingut