->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->

Les polítiques d’habitatge són per la ciutadania

En aquesta pàgina trobaràs les diverses vies de participació de la ciutadania en les polítiques d’habitatge, un espai d’interacció per construir conjuntament les línies d’actuació en Habitatge.

Totes aquelles persones que ho vulguin poden participar i interactuar amb l’administració municipal. Pel que fa a les polítiques d’habitatge, la ciutadania pot fer arribar la seva opinió mitjançant diversos canals i participar en els espais oportuns. Compartir l’anàlisi de la realitat en quan a habitatge és fonamental per implementar tant  la priorització de problemes i oportunitats, com el disseny de plans i programes.

També posem a disposició de la ciutadania la Carta de Serveis d’Habitatge, que permet informar-se dels canals d’atenció al ciutadà que l’Ajuntament de Barcelona ofereix.

Us animem a consultar els diversos enllaços i a informar-vos de tot allò que està al vostre abast per participar activament en la construcció d’una Barcelona per a totes les persones.

Participació ciutadana i habitatge

Carta de Serveis d'Habitatge

La Carta de Serveis d’Habitatge és un document que explica els serveis que presta Habitatge, els compromisos que ha adquirit en termes d’eficàcia i qualitat de la prestació i els mecanismes de participació dels ciutadans i de les persones usuàries en la millora de la prestació.

Procés participatiu per a la redacció del Pla pel Dret a l'Habitatge

Durant el procés de redacció del Pla pel Dret a l'Habitatge de Barcelona 2016-2026 es va veure la necessitat de realitzar un moment d'obertura per incloure i comprometre a la ciutadania en la seva creació.

Aquest moment de participació es va dur a terme dins del procés de participació del Pla d'Actuació Municipal: Decidim Barcelona. Aquesta decisió es va prendre per optimitzar els recursos que estava posant l'ajuntament, no saturar a la ciutadania i donar una major coherència als dos plans.

En el quart Annex del Pla pel Dret a l’Habitatge, hi trobaràs tota la informació respecte al procés de participació que es va emprendre des de l’equip redactor.

Òrgan de participació: Consell de l'Habitatge Social

El Consell de l’Habitatge Social de Barcelona (CHSB) és l’òrgan consultiu i de participació sobre la política d’habitatge a la ciutat que pretén ser un instrument de generació d’opinió, de propostes i de promoció de la seva anàlisi. 

El Consell de l’Habitatge Social s’organitza a través del Plenari de més de 60 membres. Està integrat per representants de la Generalitat, de l’Ajuntament, de tots els grups municipals i dels consells sectorials de participació municipals.

També en formen part membres d’entitats socials sense afany de lucre, d’associacions, d’entitats de suport social per a l’accés a l’habitatge, d’ens cooperativistes, de sindicats, de col·legis professionals i de membres del moviment veïnal, entre d’altres.

Més informació sobre el CHSB

Atenció a la ciutadania: queixes i suggeriments

L’Ajuntament de Barcelona ofereix a la ciutadania un canal concret per canalitzar incidències en el servei, queixes i suggeriments sobre el funcionament dels serveis d’habitatge.

El més important a l’hora de fer la petició és classificar correctament la seva temàtica. A més podreu consultar l’estat i reclamar-la. Utilitza aquest enllaç per tal de fer-nos arribar les teves queixes i suggeriments.

Comparteix aquest contingut