Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Jornada de portes obertes a la nova promoció d’habitatges al carrer Comte Borrell

30/11/2020 - 08:13

Habitatge. Els 35 habitatges amb protecció oficial i règim de lloguer es podran visitar el proper divendres 11 i dissabte 12 de...

Llum verda a fer de l’Hotel Buenos Aires un edifici públic que aculli habitatges dotacionals i equipaments

27/11/2020 - 13:01

Urbanisme. L'emblemàtic edifici de Sarrià-Sant Gervasi acollirà 37 allotjaments per a gent gran i joves i equipaments de barri i...

La comissió d’estudi sobre la regulació dels lloguers conclou que cal regular els preus i que el debat és com fer-ho

25/11/2020 - 15:14

Habitatge. Barcelona en Comú, PSC, ERC i Junts per Catalunya aproven les conclusions després de quatre sessions de debats i...

Lliurament de claus dels tretze habitatges de la nova promoció de la via Augusta

19/11/2020 - 13:41

Habitatge. Tres pisos s’han adjudicat a veïns del barri, quatre a persones de menys de 35 anys, dos a famílies monoparentals i quatre...

La Xarxaire, Barceloneta, cohabitatge, Barcelona, habitatge
03/02/2020 - 19:14

Cohabitatge a la Barceloneta per combatre l’especulació

Habitatge. Es col·loca la primera pedra d’un edifici d’habitatges per a vuit famílies en un solar municipal amb cessió d’ús.

20/01/2020 - 10:51

Adjudicada una obra de 14 habitatges de lloguer a Vallcarca-Els Penitents

Obres. L’obra, que executarà l’empresa Beta Conkret SA, ha estat adjudicada per un import de 2.834.000 euros i tindrà el disseny...

Habitatge
31/12/2019 - 14:10

Exempció del pagament de l’IBI als llogaters d’habitatge públic

Habitatge. A partir de l’1 de gener de 2020 entra en vigor la bonificació del 95% prevista a les ordenances fiscals per a habitatges...

27/12/2019 - 13:20

Adjudicat un solar a Can Batlló per fer-hi habitatge cooperatiu

Habitatge. La cooperativa ServimCoop podrà aixecar un bloc amb 48 pisos al solar del número 49 del carrer de la Constitució, al barri...

Habitatge
21/12/2019 - 11:44

Primera sanció per discriminació per raó d’origen en l’accés a l’habitatge

Habitatge. L’anunci expedientat, del portal Idealista i la immobiliària The New House Barcelona, incloïa com a requisit que la...

16/12/2019 - 18:29

A punt el primer edifici APROP a Ciutat Vella per a emergències habitacionals

Habitatge. Són dotze allotjaments al barri Gòtic, a Ciutat Vella.

13/12/2019 - 17:18

Primera licitació d’un edifici d’habitatges a les Casernes de Sant Andreu

Habitatge. En total són 152 habitatges dotacionals adaptats per a persones grans, i als baixos s’hi ubicarà l’Espai Jove Jaume Oller.

09/12/2019 - 16:49

L’Ajuntament lliura les claus dels habitatges per a joves de Can Fabra

Dels 46 habitatges de la promoció, 41 estan destinats a joves fins a 35 anys i els altres 5 han estat lliurats a l’ICUB que els gestionarà com a...

05/12/2019 - 18:12

Compra d’un edifici al barri de Sants per ampliar el parc de lloguer assequible

Habitatge. El consistori ha assumit una inversió de 2,2 milions d’euros per evitar una possible operació de gentrificació i expulsió...

Consultes jurídiques sobre habitatge gratuites
03/12/2019 - 09:48

Servei gratuït de consultes sobre temes d'habitatge

Casals de barri. Tens consultes sobre lloguer o el préstecs hipotecaris?

Comparteix aquest contingut