Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Per què augmenta el preu de l’energia?

22/01/2021 - 12:55

Habitatge. Analitzem els pros i els contres del mercat regulat i el mercat lliure.

Es lliuren les claus dels 35 habitatges de la promoció del carrer Comte Borrell

15/01/2021 - 17:44

Habitatge. Els adjudicataris pagaran un lloguer mitjà de 400€ i la renda mai superarà el 30% dels ingressos de la unitat de...

Nou pas en la transformació de les Glòries: més habitatge i equipaments públics

14/01/2021 - 16:30

Urbanisme i infraestructures. L’àmbit muntanya de la plaça inclourà 562 pisos, el 35% protegits, tres centres educatius i zones...

Suspensió extraordinària dels desnonaments d'habitatge habitual durant l'Estat d'alarma

11/01/2021 - 09:50

Habitatge. S'amplia fins al 9 de maig de 2021 la suspensió dels procediments judicials de desnonament. Aquesta suspensió no és...

19/03/2020 - 16:45

Tot el que has de saber sobre el Decret Llei de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge

Habitatge. El Decret Llei 17/2019 vol combatre l’emergència residencial, augmentar el nombre d’habitatges protegits en règim de...

13/03/2020 - 20:43

Més pressupost i augment del parc públic principals consensos de la primera sessió de la comissió sobre la regulació dels lloguers

Habitatge. Agents socials i representants polítics han estat d’acord en el fet que cal buscar consensos i actuar decididament per...

06/03/2020 - 19:01

Nous reptes i optimisme per al futur de l’habitatge

Habitatge. Lucía Martín posa sobre la taula els nous eixos per afrontar les conseqüències de l’evolució demogràfica a l’urbanisme

05/03/2020 - 16:16

Primera reunió de la comissió d’estudi de l’Ajuntament sobre la regulació dels lloguers el proper 10 de març

Habitatge. Hi participaran representants polítics, agents socials i experts i la sessió es podrà seguir per streaming

05/03/2020 - 09:13

L’Ajuntament obre un expedient sancionador al fons d’inversió Vauras que podria arribar al mig milió d’euros

Habitatge. Vauras, propietari del Bloc Llavors, s’ha negat a oferir un lloguer social a les sis famílies que l’ocupaven, tot i que hi...

03/03/2020 - 11:48

Front comú contra el fons d’inversió Azora i les pujades abusives dels lloguers

Habitatge. L’Ajuntament de Barcelona va ser present a l’acte de suport organitzat pels veïns i Sindicat de Llogateres al Parlament

02/03/2020 - 10:46

Ampliació i dignificació del parc d’habitatge i incidència política són les línies estratègiques de l’Ajuntament per garantir el dret a l’habitatge

Habitatge. Ho ha explicat Lucía Martín a la jornada ‘Habitatge i sensellarisme a Barcelona: anàlisi i reptes’ on ha parlat dels...

28/02/2020 - 11:42

Ada Colau es reuneix amb el ministre Ábalos i reclama una “regulació urgent” dels preus dels lloguers

Habitatge. L’Ajuntament de Barcelona ha creat una comissió d’estudi sobre la regulació del preus dels lloguers.

rehabilitació finques vulnerables Pla de barris
21/02/2020 - 13:35

El Pla de barris destina més de 21 milions d’euros a actuacions per a un habitatge digne

Pla de barris. El programa de rehabilitació de finques d’alta complexitat treballa amb 116 comunitats de veïns.

09/02/2020 - 13:04

El cohabitatge arriba a la Marina

Habitatge. Es col·loca la primera pedra d’un edifici d’habitatges per a 32 famílies en un solar municipal amb cessió d’ús.

Comparteix aquest contingut