Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia. Consulta aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. D’altra banda, les persones que viuen en un habitatge públic de l'IMHAB poden consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Quatre constructores, candidates a formar part de l’operador mixt metropolità d’habitatge

25/10/2020 - 09:11

Habitatge. Serà la primera societat mixta publicoprivada d’habitatge de lloguer assequible d’àmbit metropolità.

Construcció més ràpida, ecològica i eficient per fer habitatge públic de lloguer

19/10/2020 - 16:49

Habitatge. Oberta la licitació per fer 212 pisos de lloguer assequible en quatre solars de la ciutat a través de la construcció...

Comencen les obres per fer 152 pisos per a gent gran a les Casernes de Sant Andreu

13/10/2020 - 15:02

Habitatge. En aquesta zona també s’està duent a terme el procés de licitació de dos edificis d’habitatge públic més.

La coordinació amb la resta de polítiques d’habitatge és clau perquè la regulació dels lloguers sigui efectiva, segons els experts

08/10/2020 - 17:38

Habitatge. La quarta sessió de la comissió no permanent per l’estudi sobre la regulació dels lloguers s’ha centrat en els seus...

29/11/2019 - 12:02

Nou model per crear més lloguer assequible amb el sector privat

Habitatge. Es tracta de 47 pisos que es construiran en un solar municipal al barri del Poblenou. La construcció anirà a càrrec de...

13/11/2019 - 16:27

 I Congrés d’Habitatge de Catalunya

Societat. El I Congrés d’Habitatge de Catalunya pretén ser una trobada de tots els col·lectius que lluiten per un habitatge digne, un...

07/11/2019 - 09:11

Qui paga la reparació de la caldera en un pis de lloguer?

Habitatge. Les avaries en calderes i termos en un pis de lloguer és un dels conflictes més habituals entre les persones propietàries...

01/11/2019 - 11:32

“Barcelona ha posat al centre les polítiques d’habitatge i això ha tingut un efecte contagi en altres administracions”

Jornada. La Càtedra Unesco d’Habitatge de la URV planteja una mirada transversal als reptes actuals de l’habitatge i de les ciutats a...

30/10/2019 - 16:57

El festival 48h Open House mostra el passat i el futur de les cases barates del Bon Pastor

Festival d’arquitectura. Els històrics habitatges obrers de Sant Andreu es transformaran en un espai museístic gràcies al Pla de...

28/10/2019 - 17:19

La Borda posa el cohabitatge al centre del primer dia de visites del 48 Hores Open House de Barcelona  

Festival d’arquitectura. Es tracta d’un edifici singular construït sobre sòl municipal, pensat per adaptar-se a les persones, amb...

16/10/2019 - 16:47

El festival 48H Open House ensenya els edificis més innovadors del parc públic d’habitatge de Barcelona

Festival d’arquitectura. Les quatre visites amb què l’IMHAB col·labora -la Borda, les Cases Barates del Bon Pastor, els habitatges de...

10/10/2019 - 18:32

Barcelona vol convertir-se en ciutat de referència en matèria de rehabilitació

Habitatge. Els experts assenyalen a la jornada Rehabilita que el futur de la construcció passa per la rehabilitació de parc d...

09/10/2019 - 14:56

Ada Colau rep el vicepresident i conseller d’Habitatge de la Comunitat Valenciana

Habitatge. L’alcaldessa i la regidora d’Habitatge Lucia Martín li han presentat les polítiques d’habitatge i rehabilitació que es...

07/10/2019 - 09:16

La sisena edició de Rehabilita posa l’accent en els beneficis de la rehabilitació per a les ciutats

Habitatge. La regidora d’Habitatge i Rehabilitació prendrà part en la fira, que promou la rehabilitació i el manteniment dels...

Comparteix aquest contingut