->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->

Una festa per donar la benvinguda a l’habitatge cooperatiu

Amb l’objectiu d’explicar a la ciutadania el model del cohabitatge i de presentar l’estat de les diferents promocions que s’estan impulsant, l’Ajuntament de Barcelona va celebrar el 29 de setembre del 2018 la primera Trobada de Cohabitatge. A l’acte, obert a la ciutadania, hi van participar les diferents entitats relacionades amb el cohabitatge a la ciutat, com ara les cooperatives de veïns i veïnes, entitats del món de les finances ètiques i cooperativistes i també representants del propi Ajuntament.

El cohabitatge és un model no especulatiu que està contribuint a ampliar el parc d’habitatge assequible. Consisteix en la cessió, mitjançant un concurs municipal, d’una finca o un solar en desús a una cooperativa de veïns perquè hi construeixi.

Els membres de la comunitat poden viure a l’edifici per un termini de temps de 75 anys pagant una quota a un preu inferior al del mercat, però no en seran mai els propietaris: la propietat pertany a la cooperativa i el sòl no deixa de ser de titularitat pública. Així s’evita que es pugui especular amb els habitatges.

El cohabitatge implica també una part de vida en comú: des de la posada en marxa del projecte, a la cooperativa les decisions es prenen de manera participativa. A més, el model inclou una forma de convivència basada en la construcció d’una comunitat basada en el suport mutu i la utilització d’espais d’ús comunitari.

Vídeos

Trobada de Cohabitatge 2018

Resum de la primera Trobada de Cohabitatge (celebrada el 29 de setembre del 2018) en la qual l'Ajuntament de Barcelona va mostrar el seu model d’habitatge cooperatiu com a alternativa per impulsar el parc d’habitatge assequible.

La trobada va tenir lloc al solar del carrer d’Espronceda 131-135, al barri del Poblenou, on es construirà una de les quatre promocions d’habitatge cooperatiu sorgides del concurs públic organitzat per l’Ajuntament per construir habitatge cooperatiu en solars municipals.

El cohabitatge com a model

Xerrada sobre cohabitatge que va reunir a diversos experts en el sector durant la Trobada de Cohabitatge 2018 

Moderador: 

Arnau Andrés, Fundació La Dinamo 

Participants:

  • Gerardo Pisarello, Primer Tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona
  • Josep Maria Montaner, Regidor d'Habitatge i Rehabilitació de l'Ajuntament de Barcelona
  • Lluc Pol Bonnín, tècnic de l’IBAVI
  • Lara Fuster, tècnica de l’IBAVI
  • Carles Oliver, tècnic de l’IBAVI

Comparteix aquest contingut