Si vols saber què has de fer per accedir a un habitatge públic, aquí trobaràs els passos a seguir i els requisits. Així mateix, trobaràs consells i informació necessària per llogar o comprar un habitatge. I també, les noves fórmules de tinença com el cohabitatge.

El Registre de Sol·licitants i el Parc Públic d'Habitatges

Una dona consulta l'ordinador portàtil a casa seva

El Registre de Sol·licitants

El primer pas per accedir a un habitatge públic és inscriure’s en el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial (HPO). L’objectiu del Registre és facilitar l’adjudicació d’habitatges protegits i garantir la màxima transparència en tots els processos.

Un grup de dones davant la façana d'un edifici

El Parc Públic d'Habitatges

Un cop inscrit en el Registre de Sol·licitants, pots accedir al Parc Públic d’Habitatges, l’objectiu del qual és garantir l’accés a un habitatge social de qualitat i a un preu assequible. Consulta aquí tot el que t’ofereix.

El lloguer, la compravenda i el cohabitatge

Façana exterior d'un edifici

Consells per al lloguer

Vols saber quins drets i quins deures tens com a arrendatari? O com a arrendador? Aquí trobaràs tota la informació respecte a les regles del joc en matèria d’habitatge.

Porta d'entrada a un domicili

Consells per comprar i vendre

Tens dubtes sobre el procediment de compra? Quines garanties tens? Aquí trobaràs tota la informació respecte a les regles del joc en matèria d’habitatge.

Una reunió d'una comunitat de veïns

El cohabitatge, un canvi de model

El cohabitatge és una alternativa al model actual que permet a una comunitat de persones que conformen una cooperativa l’accés a un habitatge. Informa-te’n.

Comparteix aquest contingut