Treballem per promoure el dret a l'habitatge

Des de l’Ajuntament de Barcelona treballem intensament per implementar una política d’habitatge que no solament doni resposta a la situació d’emergència habitacional viscuda els darrers anys, sinó que sigui preventiva i al mateix temps innovadora, per tal d’afrontar el futur del dret a l’habitatge a la ciutat.

La nova política municipal d’Habitatge actua des de diferents àmbits: la promoció de nous pisos de lloguer social i assequible, la incorporació d’habitatges buits al parc de lloguer, la rehabilitació socialment proactiva i ecològicament eficient, i la promoció de noves formes d’accés i gestió de l’habitatge.

També s’han posat en marxa serveis com l’atenció, acompanyament i ajut a les persones que no poden fer front al pagament dels seus habitatges, recorrent a la mediació i la informació com a eina principal per garantir unes regles del joc justes per a tothom.

L’objectiu de la Regidoria d’Habitatge i Rehabilitació és, en definitiva, impulsar mesures que protegeixin els drets de la ciutadania en l’àmbit de l’habitatge per aconseguir una societat més justa.

Primer pla de Josep Maria Montaner, Regidor d'Habitatge

Josep Maria Montaner

Regidor d'Habitatge i Rehabilitació de l'Ajuntament de Barcelona

L'habitatge, al dia

Detall d'una publicació promocional d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona

Publicacions

L’Ajuntament de Barcelona promou diverses publicacions a fi de difondre les accions, els serveis i les polítiques d’habitatge i les principals dades d’aquest àmbit.

Imatge d'un balcó amb flors a la ciutat.

Pla pel Dret a l'Habitatge de Barcelona 2016-2025

El Pla pel Dret a l'Habitatge 2016-2025 recull totes les polítiques i actuacions del govern municipal en matèria d'habitatge, per garantir aquest dret i la seva funció social a la ciutadania.

Jornades i conferències

Consulta tota la informació, documents i material audiovisual de les jornades, conferències i congressos en matèria d'habitatge organitzades per l’Ajuntament de Barcelona.

Comparteix aquest contingut