Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

“Tant de bo es puguin fer molts més pisos com aquests”

20/01/2020 - 12:32

Habitatge. La ciutadania valora molt positivament la primera promoció d’allotjaments APROP, construïts amb un innovador sistema de...

El primer edifici APROP es podrà visitar en una jornada de portes obertes

13/01/2020 - 13:28

Habitatge. Divendres 17 i dissabte 18 de gener s’obre a la ciutadania la primera promoció d’allotjaments provisionals, ubicada al...

Habitatge

Exempció del pagament de l’IBI als llogaters d’habitatge públic

31/12/2019 - 14:10

Habitatge. A partir de l’1 de gener de 2020 entra en vigor la bonificació del 95% prevista a les ordenances fiscals per a habitatges...

L’Ajuntament celebra el canvi de paradigma que suposa l’aprovació del Decret llei de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge

30/12/2019 - 13:20

Habitatge. La regidora d’Habitatge i Rehabilitació, Lucía Martín, celebra que “la Generalitat hagi entès que no es pot legislar sobre...

15/02/2016 - 10:05

L'Ajuntament impulsa la publicació 'Qüestions d'Habitatge'

Publicacions. L'objectiu és convertir aquesta publicació, creada el 1999, en una plataforma de treball multidisciplinari que aporti...

28/01/2016 - 11:00

Barcelona proposa noves formes d'habitatge al món

Noves formes de propietat, i una distribució d'espais més segura que trenqui jerarquies i els binarismes de gèneres, les apostes del govern municipal...

19/01/2016 - 18:38

Neix la unitat que actuarà preventivament contra els desnonaments

Habitatge. Incorpora un equip de 13 professionals que negociaran amb els propietaris i coordinaran els serveis municipals implicats.

29/12/2015 - 13:05

El Ple aprova congelar l’IBI al 98% dels habitatges de Barcelona

Municipal. Les noves ordenances fiscals per al 2016 han rebut el suport de Barcelona en Comú, ERC, el PSC i la CUP.

22/12/2015 - 15:26

Barcelona sanciona amb 60.000 euros Airbnb i HomeAway

Turisme. L’Ajuntament els obre expedients sancionadors per haver donat publicitat a habitatges sense el número de registre i per no...

21/12/2015 - 08:00

L'Ajuntament aconsegueix 200 habitatges buits de la Sareb

Amb la firma del conveni es lliuren 50 pisos situats a d'Horta-Guinardó i altres cinc districtes de la ciutat per a emergències socials.

16/12/2015 - 12:04

L'Ajuntament aconsegueix 200 pisos buits de la Sareb per a emergències socials

Habitatge. És la primera vegada que la Sareb signa un conveni amb un consistori. L’acord, a més, va acompanyat d’un primer lliurament...

29/10/2015 - 12:05

Més de 250 persones participen a la jornada 'Repensar el Patronat Municipal de l'Habitatge'

Jornada. La Regidoria d'Habitatge organitza una trobada amb professionals del sector per redefinir la funció i els serveis del...

17/07/2015 - 17:48

El Patronat Municipal de l’Habitatge construirà 55 pisos protegits al barri del Bon Pastor

Habitatge. Avui s’ha anunciat el projecte guanyador per a la construcció d’un nou edifici d’habitatges públics al carrer del Mur

03/07/2015 - 18:12

El Patronat Municipal de l’Habitatge construirà 42 pisos protegits al barri del Bon Pastor

Habitatge. Avui s’ha anunciat el projecte guanyador per a la construcció d’un nou edifici d’habitatges públics al carrer d’Isona.

Comparteix aquest contingut