Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

El cohabitatge arriba a la Marina

09/02/2020 - 13:04

Habitatge. Es col·loca la primera pedra d’un edifici d’habitatges per a 32 famílies en un solar municipal amb cessió d’ús.

Què passa si marxem abans del nostre pis de lloguer?

05/02/2020 - 10:00

Habitatge. Si estem de lloguer i volem marxar abans de l'habitatge, ho podem fer. La llei ens dóna la possibilitat de fer-ho si han...

La Xarxaire, Barceloneta, cohabitatge, Barcelona, habitatge

Cohabitatge a la Barceloneta per combatre l’especulació

03/02/2020 - 19:14

Habitatge. Es col·loca la primera pedra d’un edifici d’habitatges per a vuit famílies en un solar municipal amb cessió d’ús.

Adjudicada una obra de 14 habitatges de lloguer a Vallcarca-Els Penitents

20/01/2020 - 10:51

Obres. L’obra, que executarà l’empresa Beta Conkret SA, ha estat adjudicada per un import de 2.834.000 euros i tindrà el disseny...

13/04/2016 - 17:46

El projecte de la Colònia Castells va endavant amb canvis consensuats amb els veïns

Habitatge. La revisió del projecte impulsat pel Districte de les Corts, l’àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat i la Regidoria d...

13/04/2016 - 12:03

Sancions a societats immobiliàries per haver executat desnonaments sense oferir cap alternativa d’habitatge

Habitatge. La llei d’emergència habitacional obliga els grans tenidors d’habitatge a oferir un lloguer social a les famílies...

12/04/2016 - 09:58

100 nous habitatges protegits al Turó de la Peira

En marxa, la construcció de noves vivendes de protecció oficial en règim general al carrer d’Inca, 1,

07/04/2016 - 12:05

Habitatge rep una delegació municipal de Copenhaguen

Visita oficial. Una delegació de l'Ajuntament de Copenhaguen encapçalada per l'alcalde de la ciutat, Frank Jensen, visita Barcelona...

02/04/2016 - 16:44

Reivindicant l’habitatge com a dret

Pla municipal. Més d’un centenar de veïns han participat en el debat sobre l’habitatge i hi han fet propostes.

24/03/2016 - 12:05

Jornada per donar impuls a la rehabilitació

Jornada. Més de 300 professionals participen en una jornada per impulsar la rehabilitació com a element clau de les noves polítiques...

23/03/2016 - 00:00

Impuls a la rehabilitació d'habitatges, edificis i l'espai públic per reduir desigualtats

Fins al 2019 es preveu invertir un total de 236 milions d’euros en mesures d’àmbit social, mediambiental i econòmic.

16/03/2016 - 15:05

Debatem sobre "Necessitats i propostes d'habitatge"

Dissabte 2 d'abril esteu convidats al debat del #DecidimBarcelona #DecidimSantsMont sobre Necessitats i propostes d'habitatge. Amb presentació de l...

14/03/2016 - 16:27

Els veïns recullen les claus dels habitatges del carrer del Doctor Aiguader

Habitatge. La promoció inclou 150 pisos, 120 dels quals es lliuren en dret de superfície i la resta es destinen a veïns de la...

07/03/2016 - 14:47

Debatem sobre "Necessitats i propostes d'habitatge al Districte"

Dimecres 9 de març esteu convidats al debat del #DecidimBarcelona #DecidimSantsMont sobre habitatge al Districte

Comparteix aquest contingut