Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Es lliuren les claus dels 35 habitatges de la promoció del carrer Comte Borrell

15/01/2021 - 17:44

Habitatge. Els adjudicataris pagaran un lloguer mitjà de 400€ i la renda mai superarà el 30% dels ingressos de la unitat de...

Nou pas en la transformació de les Glòries: més habitatge i equipaments públics

14/01/2021 - 16:30

Urbanisme i infraestructures. L’àmbit muntanya de la plaça inclourà 562 pisos, el 35% protegits, tres centres educatius i zones...

Suspensió extraordinària dels desnonaments d'habitatge habitual durant l'Estat d'alarma

11/01/2021 - 09:50

Habitatge. S'amplia fins al 9 de maig de 2021 la suspensió dels procediments judicials de desnonament. Aquesta suspensió no és...

Ampliació del termini per sol·licitar els préstecs ICO Arrendaments

11/01/2021 - 09:36

Habitatge. S'amplien els terminis per sol·licitar els préstecs ICO Arrendament fins al 31 de maig per a la presentació, i fins al 30...

11/01/2021 - 09:26

Els danys en el pis de lloguer

Habitatge. Parlem dels danys als pisos de lloguer i de la responsabilitat que en tenen les persones llogateres: com podem evitar que...

30/12/2020 - 11:27

Quins drets tinc com a llogater i quines obligacions té la propietat?

Habitatge. Les advocades de l’Oficina d’Habitatge i representants del Sindicat de Llogateres expliquen els punts clau de la llei...

28/12/2020 - 11:52

Què puc fer si tinc problemes per pagar el lloguer?

Habitatge. Recollim els recursos que s’ofereixen des de les Oficines d’Habitatge per mantenir l’habitatge i evitar desnonaments

11/12/2020 - 19:11

"Estic molt contenta sobretot per la meva mare perquè al nou pis tindrà molta mobilitat"

Habitatge. Adjudicataris i veïnat visiten la nova promoció d’habitatges públics del carrer Comte Borrell

pisos d'ús turístic il·legal
08/12/2020 - 09:14

Requeriment a Airbnb per retirar un miler d’anuncis de pisos turístics il·legals

Habitatge. Des del 2017 s’ha requerit la desactivació d’11.714 anuncis a les plataformes, 9.770 dels quals són d’Airbnb.

02/12/2020 - 10:53

Consells per mantenir l'escalfor a casa

Habitatge. Et donem uns consells per mantenir l'escalfor a casa i evitar la seva pèrdua per estalviar energia i gaudir de la teva...

30/11/2020 - 08:13

Jornada de portes obertes a la nova promoció d’habitatges al carrer Comte Borrell

Habitatge. Els 35 habitatges amb protecció oficial i règim de lloguer es podran visitar el proper divendres 11 i dissabte 12 de...

27/11/2020 - 13:01

Llum verda a fer de l’Hotel Buenos Aires un edifici públic que aculli habitatges dotacionals i equipaments

Urbanisme. L'emblemàtic edifici de Sarrià-Sant Gervasi acollirà 37 allotjaments per a gent gran i joves i equipaments de barri i...

25/11/2020 - 15:14

La comissió d’estudi sobre la regulació dels lloguers conclou que cal regular els preus i que el debat és com fer-ho

Habitatge. Barcelona en Comú, PSC, ERC i Junts per Catalunya aproven les conclusions després de quatre sessions de debats i...

19/11/2020 - 13:41

Lliurament de claus dels tretze habitatges de la nova promoció de la via Augusta

Habitatge. Tres pisos s’han adjudicat a veïns del barri, quatre a persones de menys de 35 anys, dos a famílies monoparentals i quatre...

Comparteix aquest contingut