->
  • ->
  • ->El Regidor d´Habitatge, Josep Maria Muntaner, durant la seva intervenció
  • El Regidor d´Habitatge, Josep Maria Muntaner, durant la seva intervenció
  • ->
  • ->
  • ->

Els nous reptes de l’habitatge

La jornada 'Habitatges que fan ciutat' va tractar temes com l'habitatge assequible i els diferents aspectes que han de permetre mantenir el parc existent i generar‐ne de nou, vetllant per mantenir els residents i evitar la seva expulsió.

Concretament, es va debatre sobre la rehabilitació, els mecanismes per fer front a la gentrificació, els reptes per generar preus assequibles pels lloguers i els nous models d’habitatge.

Conferències del matí

Bloc I: Rehabilitació per a la transformació social

Reptes d'una política municipal de rehabilitació que millori els habitatges
Jordi Amela, Director de Rehabilitació del Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Programa de rehabilitació d'habitatges amb finalitat social
Jordi Cuyàs, Coordinador de Projectes Estratègics de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès

La rehabilitació d'habitatges a partir d'eines urbanístiques
Núria Parlón, Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet

L'activació d'habitatge buit a través de la rehabilitació
Helen Williams, Directora d'Empty Homes national campaigning charity, Londres

Bloc II: Mecanismes per fer front a la gentrificació

La transformació de l'ús residencial i la substitució de la població per nous col·lectius
David Bravo, arquitecte assessor de l'Ajuntament de Barcelona

Experiències internacionals de regulació dels allotjaments turístics
Antonio Paolo Russo, Universitat Rovira i Virgili

Les polítiques antigentrificació a Berlín
Andrej Holm, sociòleg urbà, exsecretari d'Estat d'Habitatge a Berlín

Processos de substitució i renovació de la població a Barcelona
Antonio López Gay, investigador del Centre d'Estudis Demogràfics

Conferències de la tarda

Bloc III: Reptes per generar habitatge de lloguer assequible

Els reptes per disposar d'un parc de lloguer assequible
Javier Buron, Gerent d'habitatge, Ajuntament de Barcelona

L'Experiència de les associacions d'habitatge assequible
Jeroen Van Der Veer, Federació de Housing Associations d'Amsterdam

La generació d'un parc de lloguer assequible a partir de la captació d'habitatge buit
Patricia Val, Directora General de la societat pública de lloguer Alokabide, Govern Basc

Els sindicats de llogaters i llogateres: un mecanisme per defensar drets
Barbara Steenbergen, International Union of Tenants

Bloc IV: Promoció col·lectiva i nous models d'habitatge

Els reptes per generar un nou model d'accés a l'habitatge a la ciutat
Vanesa Valiño, Cap de gabinet de la Regidoria d'Habitatge de Barcelona

Estratègies col·lectives de posada en ús d'habitatge buit a través de projectes col·lectius en l'àmbit europeu
Eva Morales, arquitecta

Cohousing senior, un nou model d'habitatge amb serveis 
Paloma Rodríguez i Victoria Lerroux, Trabensol-Centro Social de Convivencia para Mayores

Una mirada alternativa a la construcció d'habitatges 
Anupama Kundoo, arquitecta

L'opinió dels experts

La gentrificació a Barcelona

Antonio López Gay

Centre d’Estudis Demogràfics

Les associacions d'habitatge

Javier Buron, Gerent d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona

Jeroen Van Der Veer, Federació de Housing Associations d'Àmsterdam

 

Comparteix aquest contingut