->Detall exterior de la façana d´un edifici
  • ->Un edifici d´habitatges
  • ->Una jove camina per davant d´una façana al centre de Barcelona
  • ->Un jove passa per davant d´una prestatgeria
  • ->Conjunt de panells solars instal·lats al terrat d´un edifici

L’ens encarregat de construir i gestionar el parc públic d’habitatges

El Patronat Municipal de l'Habitatge (PMHB) va néixer l'any 1927 amb la finalitat de promoure habitatges destinats a les persones que no podien accedir a una llar digna en condicions de mercat. Des de llavors el PMHB té per objectiu la promoció i gestió d’habitatges públics.

Actualment, disposar d'un habitatge digne és un dret bàsic imprescindible en una societat moderna i justa. El PMHB administra prop de sis mil cinc-cents pisos que s'adjudiquen a persones que compleixen determinats requisits econòmics i socials. Malauradament, el context econòmic ha provocat que el parc públic disponible sigui insuficient per donar resposta a la demanda creixent d'habitatge assequible.

La Regidoria d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona es proposa incrementar el parc públic gestionat pel PMHB, tant a través de la recuperació de pisos buits en propietat de grans tenidors com mitjançant la construcció de noves promocions en règim de lloguer públic.

El repte del PMHB, tanmateix, no és només incorporar més pisos. Els nous models de vida obliguen a repensar no solament la tipologia dels habitatges des d'una perspectiva sensible a la igualtat de gènere i a les necessitats que sorgeixen al llarg de la vida, sinó també la relació dels edificis amb l’entorn i la sostenibilitat ambiental de la ciutat.

D’aquesta manera, el PMHB té la responsabilitat d’incrementar considerablement el parc públic d’habitatge, de gestionar-lo i també de promoure nous habitatges i noves maneres de promoció i tinença d’habitatge.

 

Comparteix aquest contingut