L’ens que gestiona l’habitatge a Barcelona

La ciutat disposa d’un nou ens per gestionar l’habitatge públic i l’habitatge privat de la Borsa de Lloguer: l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB). Amb l’objectiu d’aglutinar esforços, racionalitzar els recursos i potenciar la seva capacitat, l’Ajuntament ha reorganitzat en aquesta entitat els serveis d'habitatge de Barcelona Gestió Urbanística SA i el Patronat Municipal de l'Habitatge, un organisme fundat l’any 1927 que s’ha dedicat des de llavors a la promoció i la gestió d’habitatges socials.

Disposar d'un habitatge digne és un dret bàsic en una societat justa. Actualment, però, les tendències del mercat impedeixen que una part de la població accedeixi a un habitatge digne i assequible. En aquest context, resulta imprescindible que els organismes públics portin a terme polítiques per defensar aquest dret fonamental.

El govern municipal treballa amb l’objectiu d’incrementar el parc públic d’habitatge per donar resposta a les necessitats residencials de la població. D’una banda, recuperant pisos buits en propietat i, de l’altra, promovent la construcció de noves promocions en règim de lloguer públic. L’Ajuntament també vol garantir la qualitat de vida de la ciutadania tot impulsant la millora del parc residencial, a través d’actuacions de rehabilitació i mesures d’eficiència energètica.

Per dur a terme aquestes polítiques s’ha creat l’IMHAB, l’ens encarregat d’impulsar la construcció d’habitatge públic, gestionar el parc d’habitatge disponible i promoure polítiques d’habitatge sostenible com la rehabilitació de pisos i edificis. L’IMHAB gestiona més de 7.000 pisos a la ciutat, als quals s’han de sumar 3.000 habitatges protegits més en construcció o en projecte. També s’ha impulsat la compra de centenars de pisos per destinar-los a habitatge de lloguer públic i s’estan posant en marxa nous projectes d’innovació i rehabilitació.

Organigrama

  Mira Cortadellas, Àngels

  Gerent de l’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació de Barcelona

  • Àngels Mira

    Mira Cortadellas, Àngels

    Gerent de l’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació de Barcelona


    Gerent de l’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació de Barcelona
   • pendent
    Secretari del Consell d'Administració
    • Xavier González
     Serveis Econòmics i Financers / Serveis Generals
    • Isidre Costa
     Serveis Jurídics, Contractació i Patrimoni
    • Pilar Florensa
     Serveis Tècnics
    • Roser Plandiura
     Servei de Gestió / Parc Públic
    • pendent
     Serveis d'Habitatge / Parc Privat

   Contacte

   IMHAB

   Les oficines de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació es troben a:

   C/ Doctor Aiguader 26-36 - 08003 Barcelona

   Horaris

   Informació: De dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 h. Dijous a la tarda, de 16.00 a 18.00 h.

   Caixa: De dilluns a divendres, de 9.00 a 13.30 h. Dijous a la tarda, de 16.00 a 18.00 h.

   L’últim dia hàbil del mes, al migdia la caixa es tanca a les 12.30 h.

   Horari especial: Del 24 de juny al 31 d'octubre, tancat a les tardes.

   Per telèfon

   - Atenció al públic: 932 915 404

   - Avisos de manteniment: 932 915 411

   - Aparcaqui: 932 915 424

   - Telèfon d’informació de l’Ajuntament: 010

   Per internet

   Comparteix aquest contingut