Rehabilitar per viure millor

Millorar les condicions d’un habitatge serveix per millorar la qualitat de vida de les persones que hi viuen: rehabilitant l’interior dels pisos es garanteix el dret a un habitatge digne.

Millors condicions dels habitatges, millor qualitat de vida

La nova convocatòria d’ajuts a la rehabilitació 2017, més àmplia i més profunda, destinarà 46,6 milions d’euros del pressupost municipal en subvencions, donant especial importància a la rehabilitació d’interiors d’habitatge.

La rehabilitació de l’interior dels habitatges és clau per dignificar l’habitatge, ja que té un impacte beneficiós en la qualitat de vida de la ciutadania. Un habitatge ha de ser accessible, segur i eficient, tant per dins com per fora.

Les ajudes per a obres d’interior dels habitatges es destinen a les residències habituals que estan habitades. Les subvencions permeten millorar l’habitabilitat i millorar l’accessibilitat, fer actuacions d’estalvi energètic, aïllar acústicament l’habitatge o eliminar els possibles materials nocius per a la salut de les persones.

Per a més informació, adreceu-vos a qualsevol Oficina de l'Habitatge.

Vols saber com sol·licitar els ajuts a la rehabilitació d'interiors?

En aquests desplegables podràs trobar els requisits generals i les especificacions pertinents. A més, també inclouen els diversos procediments de sol·licitud i tràmit. Cal presentar la sol·licitud en qualsevol de les Oficines de l'Habitatge de Barcelona fins al 31 de desembre de 2017.

Qui pot demanar l'ajut?

 • El propietari/a de l’habitatge
 • El llogater/a amb el consentiment del propietari/a

Quins edificis se'n poden beneficiar?

 • Els ajuts van dirigits a habitatges destinats a residències habituals permanents.
 • En cas que estiguin buits, els habitatges es podran acollir als ajuts amb el compromís d’incorporar-lo un cop rehabilitat a la Borsa de Lloguer Social de Barcelona per un període no inferior a cinc anys. Cal complir els següents requisits:
  • No es podran acollir a aquest ajut els habitatges que hagin estat destinats a ús turístic i que s'incorporin a la Borsa de Lloguer Social de Barcelona per tal de reduir una sanció imposada com a conseqüència d'haver destinat sense autorització l'habitatge a ús turístic
  • Caldrà que la sol·licitud es trameti des de la Direcció Tècnica de Programes d'Actuació per a l'Ús Digne de l'Habitatge
  • El contracte de lloguer que es formalitzi ha de tenir una durada d'un any prorrogable fins a 5 anys, la subvenció serà del 100% fins a un màxim de 20.000€
  • El pagament d'aquest ajut quedarà condicionat a la firma del contracte de lloguer en el marc de la Borsa de Lloguer de Barcelona

Quins són els programes i les subvencions?

Adaptació de la mobilitat interior de l’habitatge

 • Supressió de barreres arquitectòniques: enderroc de portes, passadissos, habitacions, cambra higiènica, cuina o d’altres
 • Instal·lació d’aparells elevadors (plataformes elevadores verticals)
 • Canvi de banyera per dutxes

 

Millores energètiques i sostenibilitat

 • Millora de l’aïllament de l’habitatge per l’interior per millorar la demanda energètica dels habitatges i assegurar el confort acústic
 • Canvi de tancaments (vidres de finestres, portes de sortida als balcons, portes d’entrada...)

 

Instal·lacions individuals de subministraments

 • Xarxa d’aigua
 • Xarxa elèctrica
 • Xarxa de gas canalitzat

 

Millora de l’habitabilitat

Els habitatges que s’incorporin a la Borsa de Lloguer comptaran amb les actuacions necessàries en el mobiliari de banys i cuina per què l’habitatge compleixi els estàndards mínims de la Borsa de Lloguer Social.

Com se sol·licita l'ajut?

Complimentant el formulari de sol·licitud (cal disposar de l’acord de la comunitat per edificis o del/de la propietari/ària per habitatge en lloguer).

Lliurant la documentació:

 • Pressupost
 • ITE (Inspecció Tècnica dels Edificis)
 • Certificat energètic
 • Certificat d’accessibilitat
 • Acord de la comunitat de propietaris

Quins són els terminis per sol·licitar l'ajut?

Quan s'obre el termini, els ajuts es poden sol·licitar a les Oficines de l’Habitatge de Barcelona.

En un mes, com a molt tard, el Consorci concertarà una visita i redactarà un informe tècnic on s’assenyalaran les condicions per poder optar a la subvenció i les quantitats màximes que es podran rebre.

En cas d’informe favorable, cal presentar l’imprès de sol·licitud d’ajuts i d’inici de les obres, que s’han d’iniciar en un termini màxim de 6 mesos.

Comparteix aquest contingut