Treballem per promoure el dret a l'habitatge

El dret a l’habitatge és fonamental per a l’Ajuntament de Barcelona. És per aquest motiu que impulsem aquest nou portal d’habitatge amb tota la informació, els serveis i els materials d’aquest àmbit a Barcelona.  D’aquesta manera, s’ordena tot el contingut existent i es posa a disposició de la ciutadania amb la voluntat d’oferir-li un portal d’entrada únic, senzill i eficaç.

Des de l’Ajuntament de Barcelona treballem intensament per implementar una política d’habitatge que, no solament doni resposta a la situació d’emergència habitacional viscuda els darrers anys, sinó que sigui preventiva i al mateix temps innovadora, per tal d’afrontar el futur del dret a l’habitatge a la ciutat.

És per això que per afrontar la complexitat dels problemes, la nova política municipal d’Habitatge implica treballar des de diferents àmbits com ara la promoció de nous pisos de lloguer social i assequible, la incorporació d’habitatges buits al parc de lloguer, la rehabilitació socialment proactiva i ecològicament eficient, i la promoció de noves formes d’accés i gestió de l’habitatge, així com l’atenció, acompanyament i ajust a les persones que no poden fer front al pagament dels seus habitatges, i recorrent a la mediació i la informació com a eina principal per garantir unes regles del joc per a tothom.

En definitiva, aquest nou portal és un espai de trobada i d’informació per compartir i difondre el dret a l’habitatge com una peça clau de les qualitats i els valors de la nostra ciutat. 

Primer pla de Josep Maria Montaner, Regidor d'Habitatge

Josep Maria Montaner

Regidor d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona

Organigrama polític

 • Laia Ortiz Castellví

  Segona tinenta d'alcaldia

  Direcció de l'Àrea de Drets Socials

  Regidora Portaveu del Grup Municipal de B Comú

  Regidora del Districte de Sant Andreu

  Anar al facebook

  Anar al twitter

  Laia Ortiz Castellví

  Segona tinenta d'alcaldia

  Direcció de l'Àrea de Drets Socials

  Regidora Portaveu del Grup Municipal de B Comú

  Regidora del Districte de Sant Andreu

  Partit politic: 
  • Curriculum vitae
  • Retribucions

   La retribució anual és de 98.192 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros, en 14 pagues.

  • Agenda
 • Josep Maria Montaner Martorell

  Regidor d'Habitatge i Rehabilitació

  Regidor del Districte de Sant Martí

  Anar al twitter

  Josep Maria Montaner Martorell

  Regidor d'Habitatge i Rehabilitació

  Regidor del Districte de Sant Martí

  Partit politic: 
  • Curriculum vitae
  • Retribucions

   La retribució anual és de 84.532 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros, en 14 pagues.

  • Agenda

Organigrama executiu

 • Ricard Fernández Ontiveros

   Fernández Ontiveros, Ricard

   Gerent de Drets Socials


   Gerent de Drets Socialse
   • Javier Burón

     Buron Cuadrado, Francisco Javier

     Gerent d'Habitatge


     Gerent d'Habitatge
     Gerent del Consorci d’Habitatge de Barcelona
     • Àngels Mira

       Mira Cortadellas, Àngels

       Gerent Patronat Municipal de l'Habitatge


       Gerent del Patronat Municipal de l’Habitatge

    L'habitatge, al dia

    Detall d'una publicació promocional d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona

    Publicacions

    L’Ajuntament de Barcelona promou diverses publicacions a fi de difondre les accions, els serveis i les polítiques d’habitatge i les principals dades d’aquest àmbit.

    Imatge d'un balcó amb flors a la ciutat.

    Pla pel Dret a l'Habitatge de Barcelona 2016-2025

    El Pla pel Dret a l'Habitatge 2016-2025 recull totes les polítiques i actuacions del govern municipal en matèria d'habitatge, per garantir aquest dret i la seva funció social a la ciutadania.

    Jornades i conferències

    Consulta tota la informació, documents i material audiovisual de les jornades, conferències i congressos en matèria d'habitatge organitzades per l’Ajuntament de Barcelona.

    Comparteix aquest contingut