Treballem per promoure el dret a l'habitatge

Des de l’Ajuntament de Barcelona treballem intensament per implementar una política d’habitatge que no solament doni resposta a la situació d’emergència habitacional viscuda els darrers anys, sinó que sigui preventiva i al mateix temps innovadora, per tal d’afrontar el futur del dret a l’habitatge a la ciutat.

La nova política municipal d’Habitatge actua des de diferents àmbits: la promoció de nous pisos de lloguer social i assequible, la incorporació d’habitatges buits al parc de lloguer, la rehabilitació socialment proactiva i ecològicament eficient, i la promoció de noves formes d’accés i gestió de l’habitatge.

També s’han posat en marxa serveis com l’atenció, acompanyament i ajut a les persones que no poden fer front al pagament dels seus habitatges, recorrent a la mediació i la informació com a eina principal per garantir unes regles del joc justes per a tothom.

L’objectiu de la Regidoria d’Habitatge i Rehabilitació és, en definitiva, impulsar mesures que protegeixin els drets de la ciutadania en l’àmbit de l’habitatge per aconseguir una societat més justa.

Primer pla de Josep Maria Montaner, Regidor d'Habitatge

Josep Maria Montaner

Regidor d'Habitatge i Rehabilitació de l'Ajuntament de Barcelona

Organigrama polític

 • Laia Ortiz Castellví

  Segona tinenta d'alcaldia

  Direcció de l'Àrea de Drets Socials

  Regidora Portaveu del Grup Municipal de B Comú

  Regidora del Districte de Sant Andreu

  Anar al facebook

  Anar al twitter

  Laia Ortiz Castellví

  Segona tinenta d'alcaldia

  Direcció de l'Àrea de Drets Socials

  Regidora Portaveu del Grup Municipal de B Comú

  Regidora del Districte de Sant Andreu

  Partit politic: 
  • Curriculum vitae
  • Retribucions

   La retribució anual és de 98.192 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros, en 14 pagues.

  • Agenda
 • Josep Maria Montaner Martorell

  Regidor d'Habitatge i Rehabilitació

  Regidor del Districte de Sant Martí

  Anar al twitter

  Josep Maria Montaner Martorell

  Regidor d'Habitatge i Rehabilitació

  Regidor del Districte de Sant Martí

  Partit politic: 
  • Curriculum vitae
  • Retribucions

   La retribució anual és de 84.532 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros, en 14 pagues.

  • Agenda

Organigrama executiu

 • Ricard Fernández Ontiveros

   Fernández Ontiveros, Ricard

   Gerent de Drets Socials


   Gerent de Drets Socialse
   • Javier Burón

     Buron Cuadrado, Francisco Javier

     Gerent d'Habitatge


     Gerent d'Habitatge
     Gerent del Consorci d’Habitatge de Barcelona
     • Àngels Mira

       Mira Cortadellas, Àngels

       Gerent de l’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació de Barcelona


       Gerent del Patronat Municipal de l’Habitatge

    L'habitatge, al dia

    Detall d'una publicació promocional d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona

    Publicacions

    L’Ajuntament de Barcelona promou diverses publicacions a fi de difondre les accions, els serveis i les polítiques d’habitatge i les principals dades d’aquest àmbit.

    Imatge d'un balcó amb flors a la ciutat.

    Pla pel Dret a l'Habitatge de Barcelona 2016-2025

    El Pla pel Dret a l'Habitatge 2016-2025 recull totes les polítiques i actuacions del govern municipal en matèria d'habitatge, per garantir aquest dret i la seva funció social a la ciutadania.

    Jornades i conferències

    Consulta tota la informació, documents i material audiovisual de les jornades, conferències i congressos en matèria d'habitatge organitzades per l’Ajuntament de Barcelona.

    Comparteix aquest contingut