Ajuts a la rehabilitació d’edificis i habitatges

Quan rehabilites l’habitatge, millores la teva vida. Perquè visquis en condicions i per la teva salut: ara toca rehabilitar!

Ajudes per assegurar l'habitabilitat i l'accessibilitat

La reforma de l’interior dels habitatges, la rehabilitació de l’estructura global de l’edifici i les mesures d’eficiència energètica milloren el benestar i la qualitat de vida de les persones.

La rehabilitació té un efecte positiu sobre les unitats familiars que milloren l’accessibilitat i la seguretat del seu habitatge, però també sobre la resta la ciutadania que guanya en dignitat i benestar de l’espai públic.

És per això que el Consorci de l’Habitatge de Barcelona ofereix ajuts a la rehabilitació d’habitatges i edificis. La convocatòria de l'any 2017 va destinar 46,6 milions d'euros en ajuts a la rehabilitació amb l'objectiu de garantir un habitatge digne a tota la ciutadania. Les principals novetats de la convocatòria del 2017 van ser aquestes:

 • Ajuts de fins a 20.000€ (si els ingressos familiars no superen els 25.000€ anuals)
 • Programes específics per impulsar i prioritzar l’estalvi energètic d’edificis i l’eficiència energètica
 • Programa per a la rehabilitació d’interiors, amb cobertura del 100% de la inversió si l’habitatge se cedeix a la Borsa d’Habitatge
 • Les comunitats de propietaris també poden sol·licitar ajuts

 

Durant l'any 2016, més de 12.300 famílies de 790 edificis es van beneficiar de les subvencions per a la rehabilitació.

Per a més informació, adreceu-vos a qualsevol Oficina de l'Habitatge.

Vols saber com sol·licitar els ajuts per a la rehabilitació?

En aquests desplegables podràs trobar els requisits generals i les especificacions pertinents. A més, també inclouen els diversos procediments de sol·licitud i tràmit. Cal presentar la sol·licitud en qualsevol de les Oficines de l'Habitatge de Barcelona.

Qui pot demanar aquest ajut?

Poden tramitar la sol·licitud i els ajuts el president de la comunitat de propietaris, l’administrador o el propietari de l’edifici.

Pel que fa a les rehabilitacions d’interiors d’habitatges, pot sol·licitar les prestacions el propietari o bé el llogater amb l’autorització del propietari.

Quins edificis o habitatges se'n poden beneficiar?

 • Els habitatges han de fer la funció de residència habitual permanent. En el cas dels edificis, un 70% de la superfície de l’edifici (exclosa la planta baixa) ha d'estar destinada a habitatge habitual.
 • Si els habitatges es troben buits i sense ús residencial, els ajuts s’atorgaran només amb el compromís d’incloure l’habitatge a la Borsa de Lloguer Social de Barcelona un cop rehabilitats. 
 • Els edificis han d’estar construïts abans del 1992, excepte en casos d’obres de millora d’accessibilitat o actuacions d’eficiència energètica.
 • Cal disposar de l’acord de la comunitat de propietaris en cas d’obres en edificis.
 • Les obres no es poden començar abans de recollir l’informe tècnic inicial, que es lliura després d’haver formalitzat la sol·licitud d’inscripció.
 • Aportar el comunicat d’inici d’obres o la llicència d’obres. Els treballs han de començar en un termini màxim de tres mesos des de l’emissió de l’informe tècnic inicial.

Quins són els programes i les subvencions?

Les obres de rehabilitació que es poden presentar a aquesta convocatòria són totes les que afectin els habitatges o els edificis, per exemple:

 

Interiors d’habitatges

 • Obres per assolir l’habitabilitat
 • Obres d’accessibilitat
 • Obres per millorar l’estalvi energètic i generació d'energia
 • Obres vinculades a l'eliminació de materials nocius per a la salut o d’aïllament acústic

 

Mesures d’estalvi energètic

 • Actuacions per posar aïllament en tot l’envolupant de l’edifici
 • Instal·lació d’aigua calenta sanitària mitjançant energia solar i adequació de plaques solars obsoletes
 • Instal·lacions de plaques fotovoltaiques per a la generació elèctrica
 • Centralització d’instal·lacions i substitució de serveis de subministrament per altres de més eficients, sempre que s’incorpori solar tèrmica
 • Reduir el consum i millorar l’eficiència energètica dels edificis amb actuacions sobre elements parcials de l’edifici
  • Façanes
  • Cobertes i terrats
  • Mitgeres i celoberts

 

Accessibilitat

Instal·lació d’ascensors.

 

Patologies estructurals

Obres per reparar patologies estructurals en edificis. 

 

Rehabilitació d’elements comuns

Escales i vestíbuls, celoberts i instal·lacions generals comunes, com ara les xarxes sanitària (renovació dels baixants), d’aigua corrent, elèctrica o de gas, així com l’arranjament d' antenes, aparells d’aire condicionat, etc.

 

Altres ajuts

 • Ajuts específics per costos de redacció de l’Informe sobre la inspecció tècnica (IITE) d’habitatges.
 • Ajuts de cohesió social: es cobrirà el 100% del cost de la rehabilitació per qualsevol actuació al Turó de la Peira, el sud-oest del Besòs i Baró de Viver, Sant Ramon al districte de Ciutat Vella, Illa Eficient o superilles, sempre que el demani el/la propietari/ària i la seva residència habitual sigui a Barcelona.

 

Vols que t’ajudem a trobar l’ajut que necessites? Omple aquest formulari

Impresos normalitzats de sol·licitud

Com se sol·licita l'ajut?

Complimentant el formulari de sol·licitud (cal disposar de l’acord de la comunitat per edificis o del/de la propietari/ària per habitatge en lloguer).

Lliurant la documentació:

 • Pressupost
 • ITE (Inspecció Tècnica dels Edificis)
 • Certificat energètic
 • Certificat d’accessibilitat
 • Acord de la comunitat de propietaris

Quins són els terminis per sol·licitar l'ajut?

Quan s'obre el termini, els ajuts es poden sol·licitar a les Oficines de l’Habitatge de Barcelona.

En un mes, com a molt tard, el Consorci concertarà una visita i redactarà un informe tècnic on s’assenyalaran les condicions per poder optar a la subvenció i les quantitats màximes que es podran rebre.

En cas d’informe favorable, cal presentar l’imprès de sol·licitud d’ajuts i d’inici de les obres, que s’han d’iniciar en un termini màxim de 6 mesos.

Altres ajuts

Àmbits amb ajuts especials

Aquí trobaràs els detalls de les zones i els barris que s’inclouen en aquest ajut específic.

Ajuts per a la redacció de l'IITE

L’informe de la Inspecció Tècnica d'Edificis serveix per avaluar l’estat de conservació i les possibles deficiències del teu habitatge.

Comparteix aquest contingut