->Teulada acabada d´instal·lar en un edifici
 • ->Ascensor interior en un bloc de pisos
 • ->Comparativa de la façana d´un edifici abans i després de la seva rehabilitació
 • ->
 • ->Detall d´una finestra adaptada perquè sigui energèticament eficient
 • ->La façana d´un edifici en rehabilitació

Ajudes per assegurar l'habitabilitat i l'accessibilitat

La rehabilitació és una eina clau per abordar les desigualtats socials. Un manteniment deficient dels edificis perjudica la salut dels veïns i malmet els habitatges, fet que es tradueix en un espai públic deteriorat i una qualitat de vida pitjor de la comunitat.

És per això que el Consorci de l’Habitatge de Barcelona estableix una nova convocatòria d’ajuts a la rehabilitació. Aquestes ajudes se centren a reformar l’interior dels habitatges i assegurar-ne l’habitabilitat i l’accessibilitat perquè siguin saludables i eficients. La sol·licitud d'ajuts es podrà realitzar del 30 de març fins al 31 de desembre de 2017.

La convocatòria d'enguany destinarà 46,6 milions d'euros en ajuts a la rehabilitació amb l'objectiu de garantir un habitatge digne a tota la ciutadania. Entre les novetats d'aquest 2017, s'inclouen:

 • Un 60% de subvenció per a actuacions de generació d'energia 
 • L'obligatorietat d'aplicar mesures d'estalvi energètic en les rehabilitacions
 • Increment de la subvenció de rehabilitació de fins a 20.000€ per als propietaris de pisos de la Borsa de Lloguer
 • Subvenció de fins al 50% de les obres en la rehabilitació estructural d'edificis

Durant l'any 2016, més de 12.300 famílies de 790 edificis es van beneficiar de les subvencions per a la rehabilitació. Per a més informació, adreceu-vos a qualsevol Oficina de l'Habitatge.

Vols saber com sol·licitar els ajuts per a la rehabilitació?

En aquests desplegables podràs trobar els requisits generals i les especificacions pertinents. A més, també inclouen els diversos procediments de sol·licitud i tràmit. Cal presentar la sol·licitud en qualsevol de les oficines de l’habitatge de Barcelona fins al 31 de desembre de 2017.

Destinataris

Poden tramitar la sol·licitud i els ajuts el president de la comunitat de propietaris, l’administrador o el propietari de l’edifici.

Pel que fa a les rehabilitacions d’interiors d’habitatges, pot sol·licitar les prestacions el propietari o bé el llogater amb l’autorització del propietari.

Requisits

 • Els edificis han d’estar, en termes generals, destinats a l’habitatge i edificats abans de l’any 1991, excepte en casos d’obres de millora de l’accessibilitat i per a actuacions d’eficiència energètica.
 • Cal disposar de l’acord de la comunitat de propietaris en cas d’obres en edificis.
 • Les obres no es poden començar abans de recollir l’informe tècnic inicial, que es lliura després d’haver formalitzat la sol·licitud d’inscripció.
 • Aportar el comunicat d’inici d’obres o la llicència d’obres. Els treballs han de començar en un termini màxim de tres mesos des de l’emissió de l’informe tècnic inicial.

Quins són els programes i les subvencions?

Les obres de rehabilitació que es poden presentar a aquesta convocatòria són totes les que afectin els habitatges o els edificis, per exemple:

Rehabilitació d’interiors d’habitatges

 • Obres per assolir l’habitabilitat
 • Obres d’accessibilitat
 • Obres per millorar l’estalvi energètic
 • Obres vinculades a l'eliminació de materials nocius per a la salut o d’aïllament acústic d’acord amb el mapa del soroll de Barcelona

 

Rehabilitació amb mesures d’estalvi energètic

Reduir el consum i millorar l’eficiència energètica dels edificis amb actuacions sobre tots els elements de l’edifici o impulsant mesures actives de generació d’energia.

 • Actuacions per posar aïllament en tota l’envolupant de l’edifici
 • Instal·lació d’aigua calenta sanitària mitjançant energia solar
 • Posada en marxa de plaques solars obsoletes
 • Aigua directa sanitària
 • Centralització d’instal·lacions i substitució de serveis de subministrament per altres de més eficients

 

Rehabilitació amb mesures parcials d’estalvi energètic

Reduir el consum i millorar l’eficiència energètica dels edificis amb actuacions sobre elements parcials de l’edifici.

 • Façanes
 • Cobertes
 • Mitgeres i celoberts
 • Terrats verds

 

Accessibilitat

Instal·lació d’ascensors, en edificis que no en tinguin

 

Patologies estructurals

Obres per reparar patologies estructurals en edificis. Sense límit en l’import de la subvenció.

 

Rehabilitació arquitectònica d’elements comuns

Les obres que no incorporin millores en l’eficiència energètica de l’edifici podran optar per una subvenció del 25% (màxim: 30.000 euros): escales i vestíbuls, celoberts i instal·lacions generals comunes, com ara les xarxes sanitària (renovació dels baixants), d’aigua corrent, elèctrica o de gas, així com l’arranjament d' antenes, aparells d’aire condicionat, etcètera.

 

Ajuts específics

Per subvencionar els costos de redacció de l’Informe sobre la inspecció tècnica d'edificis (IITE) d’habitatges.

 

Vols que t’ajudem a trobar l’ajut que necessites? Omple aquest formulari

Impresos normalitzats de sol·licitud

Comparteix aquest contingut