Vols conèixer què estem fent per promoure l'habitatge assequible?

19/07/2018 - 15:00

Habitatge. El dijous 19 de juliol explicarem en una sessió informativa i de debat a Calàbria 66 les modificacions urbanístiques que s'estan tramitant per incrementar el nombre d'habitatge assequible a Barcelona.

Una de les línies d'actuació principals de l'Ajuntament de Barcelona és aconseguir ampliar el nombre d'habitatges protegits a Barcelona. Per aquest motiu, des de l'àrea d'Ecologia Urbana s'estan promovent diverses modificacions urbanístiques per afavorir aquest augment de pisos assequibles. Vols conèixer quines són aquestes accions?

Aquest dijous, 19 de juliol, explicarem en una sessió informativa i de debat en què consisteixen aquestes modificacions del Pla General Metropolità. La trobada, que serà oberta a tothom, tindrà lloc a les 18.30h a l’auditori de Calàbria 66, al barri de Sant Antoni.

A més, també es pot seguir online aquí.

Uns 334 pisos nous cada any

Una de les accions més importants és la Modificació del Pla General Metropolità -ara aprovada inicialment- que obligarà a les promocions residencials de més de 600 m2, siguin de nova creació o de reforma, a destinar un 30% de la superfície a habitatge assequible. Així, s’aconseguiran uns 334 pisos nous cada any i es garantirà la correcta distribució territorial dels pisos protegits arreu de la ciutat.

A més, també s’ha aprovat inicialment una segona Modificació del Pla General Metropolità per declarar tot el municipi com a àrea amb dret de tanteig i retracte perquè l’Ajuntament disposi del dret de compra preferent en la compravenda de determinats edificis o solars. D’aquesta manera es treballarà per evitar casis de gentrificació.

Comparteix aquest contingut