Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia. Consulta aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada.

OasiUrbà, guanyadora del Premi del Consell Municipal d’Immigració 2018

19/12/2018 - 13:25

Premi. L’associació ha estat treballant al Raval informant, recolzant les famílies i assessorant-los suport en processos de millora del seus habitatges.

El projecte Punt Raval li ha valgut a l’Associació OasiUrbà, que neix de la col·laboració entre les entitats Base-A, Arquitectes de Capçalera i Bioarquitectura Mediterrània, el Premi del Consell Municipal d’Immigració, CMIB, d’enguany.

L’acte de lliurament del premi es va fer al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, presidit per Jaume Asens, Lola López, i Rodrigo Araneda, vicepresident del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona.

El tema que es va escollir i que ha estat l’epicentre de les activitats del Consell durant tot l’any era el dret a l’habitatge. I precisament Punt Raval és un projecte que pretén millorar les condicions de vida als habitatges dels veïns i veïnes del barri del Raval que es trobin en risc de vulnerabilitat o d’exclusió social.

Amb un objectiu clar de transformació social, l’associació ha estat treballant al Raval informant, acompanyant famílies i donant-los suport en processos de millora dels seus habitatges. Victòria Tous, que va recollir el premi en nom de l’associació, ho explicava així: “Volem fugir de l’assistencialisme, volem que les famílies, en el procés de millora del seu habitatge, s’apoderin gràcies al coneixement de totes les eines que tenen al seu abast”.

Un dret vulnerat

L’activista Carmen Juares (Asociación Mujeres Migrantes Diversas) va presentar la jornada, que va incloure una conferència a càrrec de Maria Rosario Rodea, de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca.

Rodea va posar l’accent en les condicions especialment dures i discriminatòries que el fet de ser una persona immigrant implica a l’hora de buscar habitatge a la ciutat. Un altre tema que es va tractar va ser l’alt percentatge de població nouvinguda afectada per l’onada de desnonaments com a conseqüència de les clàusules abusives i fins i tot paranys que algunes entitats financeres no van tenir escrúpols de fer servir per incrementar els seus beneficis.

L’acte va ser amenitzat per l’actuació de Baishali Sarkar i Adi Mhaler, que des de la seva pròpia experiència com a persones immigrades desenvolupen una proposta musical serena perfecta per a un acte d’interculturalitat i justícia com el de lliurament del premi del CMIB.

El paper clau de les entitats

El dia escollit per al lliurament del premi coincideix amb el Dia Internacional de les Persones Migrades. D’aquesta manera, es reconeix no només la feina de les entitats premiades, sinó també la de totes les organitzacions de la societat civil que es dediquen a facilitar i donar suport a les “vides migrades” a Barcelona.

Com va dir Carmen Juares en unes paraules de presentació, aquestes entitats són el contrapès i l’esperança davant dels discursos de la insolidaritat, de la por i del rebuig a l’altre.

També va ser contundent en assegurar que “ens reunim aquí per reconèixer les entitats i donar-los les gràcies, però també per seguir lluitant per una societat millor, per no defallir, per tirar endavant i per fer front des de la primera línia al racisme i l’exclusió”.

Lola López, comissionada d’Immigració, Interculturalitat i Diversitat, va lliurar la menció especial, que també s’atorga cada any a una entitat membre del CMIB,  a Fedelatina (Federación de Entidades Latinoamericanas de Cataluña), per la seva participació activa en el Consell durant aquest 2018.

Per acabar, Jaume Asens, tinent d’alcaldia de l’Àrea de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència, va felicitar les entitats i les persones assistents: “Si Barcelona és avui una ciutat oberta i acollidora és, en bona part, gràcies a tots vosaltres. Persones anònimes i entitats que heu convertit l’acollida en una forma d’entendre la vida”.

 

 

 

 

Comparteix aquest contingut