Nous habitatges de lloguer assequible a Vallcarca

30/07/2018 - 16:23

Urbanisme. El compromís per impulsar els allotjaments protegits comença amb una primera promoció al costat de l'avinguda de Vallcarca.

L’acord amb les entitats veïnals i la immobiliària Nuñez i Navarro fa possible la construcció de nous habitatges de lloguer assequible a Vallcarca. L’edifici estarà situat entre els carrers de la Farigola, l’Argentera i Cambrils, i els habitatges s’adjudicaran segons els criteris municipals i amb contractes d’un mínim de tres anys.

La promoció del nou edifici d’habitatges protegits és fruit d’un acord amb la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona, l’AVV de Vallcarca Som Barri i la immobiliària. A més d’aquest projecte, s’estableix el compromís per continuar impulsant la construcció d’habitatges assequibles a l’entorn de l’avinguda de Vallcarca amb el carrer de la Farigola.

El model d’urbanisme social que s’implementa a Vallcarca neix d’un procés participatiu amb els veïns i les veïnes i les entitats del barri i com a resposta a les seves reivindicacions. La promoció de l’habitatge assequible és clau en aquest model, ja que millora l’accés a una llar digna i contribueixen a preservar el veïnat dels barris.

El procés de diàleg i d’aportació d’idees s’ha concretat en una modificació del Pla general metropolità, que assenyala aspectes fonamentals com la conservació del nucli antic i del patrimoni històric per garantir la singularitat identitària del teixit urbà. Aquest plantejament també pretén realçar l’entramat comercial de proximitat, potenciar el verd urbà i prioritzar la mobilitat sostenible de vianants i bicicletes.

Comparteix aquest contingut