Més ajuts per rehabilitar habitatges i edificis

12/03/2017 - 10:11

Habitatge. La propera convocatòria d’ajuts a la rehabilitació prioritza la rehabilitació de l’interior dels habitatges i l’eficiència energètica.

La política dels ajuts a l’habitatge per a aquest 2017 s’adreça a la rehabilitació de l’interior de les cases i no només als elements comuns de les finques. L’eficiència energètica, l’estabilitat dels llogaters i altres barems socials són altres aspectes dels ajuts a tenir en compte.

Els ajuts s’adrecen a habitatges destinats a residència habitual i que estiguin habitats. En cas que estiguin buits, només es podrà accedir als ajuts si, un cop rehabilitat l’habitatge, s’incorpora a la Borsa de Lloguer Social de Barcelona. A més, els propietaris d’habitatges llogats hauran de mantenir les mateixes condicions al llogater si es volen beneficiar de lds ajudes. L’objectiu, segons ha explicat avui el regidor d’Habitatge, Josep Maria Montaner, és incrementar i multiplicar el parc d’habitatges de lloguer assequible.

El Consorci de l’Habitatge de Barcelona ja ha aprovat una primera convocatòria d’ajuts, que sortirà amb un pressupost inicial de 12 milions d’euros i que s’anirà incrementant fins que arribi als 46,6 milions previstos. “Estem apostant decididament per polítiques de rehabilitació que ens permetien adequar la ciutat als nous usos i a les noves maneres de viure, amb la voluntat de millorar la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes”, ha dit avui la tinent d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, durant la presentació de la nova convocatòria.

Entre els ajuts d’aquesta convocatòria cal destacar:

Interior dels habitatges

L’any passat ja es va incorporar aquest ajut específic, que subvenciona obres que permetin assolir l’habitabilitat d’un habitatge o millorar-ne l’accessibilitat o l’aïllament acústic, entre altres aspectes. Els propietaris que incorporin els seus habitatges a la Borsa de Lloguer de Barcelona podran rebre fins a 20.000 euros de subvenció directa per fer-hi reformes (5.000 euros més que l’any passat). Aquest programa s’emmarca en les polítiques d’increment del parc d’habitatges assequibles de l’Ajuntament.

Eficiència energètica

Es fomenten les mesures per reduir el consum energètic dels edificis. Enguany s’incrementa el percentatge de subvenció de les obres destinades a reduir el consum energètic de les finques fins al 60% del cost de l’obra, amb un topall de 60.000 euros.

Les obres que es facin per millorar el comportament energètic de la pell de l’edifici rebran una subvenció del 50%, també amb un topall de 60.000 euros. Si les actuacions són parcials, la subvenció cobrirà el 35% de les obres, amb un topall de 30.000 euros.

Edificis

Hi haurà subvencions per resoldre patologies estructurals d’edificis, que cobriran el 50% de les obres. També es pot accedir a ajuts per millorar les façanes, amb una subvenció del 25% i un topall de 30.000 euros.

La instal·lació d’ascensors se subvencionarà amb el 50% del cost de les obres, amb un topall de 60.000 euros, mentre que la supressió de barreres arquitectòniques se subvencionarà amb el 25% del cost, amb un topall de 30.000 euros.

També rebran subvencions de fins al 25% dels treballs, amb un topall de 30.000 euros, les obres no estructurals com instal·lacions, unificació d’antenes, reordenació d’aparells d’aire condicionat o instal·lacions contra incendis.

Barems socials

En aquesta convocatòria es mantenen els barems socials inclosos l’any passat perquè les famílies amb menys recursos es puguin beneficiar dels ajuts. Els propietaris amb ingressos inferiors a 2,33 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC) podran accedir a una subvenció que cobreixi el 100% del cost de les obres de rehabilitació. També s’ofereix un programa d’ajuts específics a zones considerades d’interès especial (el Turó de la Peira, Canyelles, el sud-oest del Besòs, Baró de Viver, Can Clos, Ciutat Meridiana, etc.). “Són els ajuts a la rehabilitació amb la mirada més social i sostenible que s’hauran posat mai a disposició del ciutadà”, ha assegurat Janet Sanz.

L’any passat 12.337 famílies de 790 edificis van resultar beneficiades per les subvencions, cosa que va suposar una inversió privada de 72 milions d’euros, amb una aportació pública de 25,4 milions. Aquest any, segons ha manifestat Sanz, l’objectiu és incrementar aquestes xifres.

Els ajuts a la rehabilitació s’emmarquen en les polítiques de rehabilitació que impulsa el Govern municipal per garantir unes condicions mínimes d’habitabilitat. “Són una eina per aturar l’expulsió dels veïns i les veïnes per la gentrificació”, ha assenyalat Josep Maria Montaner. Del total de 46,6 milions d’euros previstos per als ajuts, l’Ajuntament de Barcelona n’aportarà 25,8, la Generalitat de Catalunya, 5 milions, i els 15,6 milions restants corresponen a romanents del 2016.

Per a més informació, consulta el web d’Habitatge Barcelona.

Comparteix aquest contingut