Llum verda a adquirir set solars per fer-hi nous equipaments públics i habitatge dotacional

23/11/2018 - 14:01

Urbanisme. En total, sumen uns 12.500 m2 que permetran atendre les necessitats d’equipaments de proximitat, centres educatius i habitatge de l’Eixample.

El plenari aprova definitivament un pla urbanístic que preveu invertir 31,4M en obtenir la titularitat pública de dos emplaçaments a Sant Antoni i un a cadascun dels altres cinc barris del districte que acolliran nous equipaments docents, sanitaris-assistencials i culturals.

En total, sumen uns 12.500 m2 que permetran atendre les necessitats d’equipaments de proximitat, centres educatius i habitatge de l’Eixample, el districte amb més habitants –el 16,4% del total– i un teixit històric consolidat que dificulta trobar nous espais per a ús públic.

Al febrer de l’any passat, es van identificar deu solars de titularitat privada i qualificats d’equipament en què es va suspendre durant un any l’atorgament de llicències i comunicats d’obres i la tramitació de planejament per poder estudiar quins d’ells podien acollir els equipaments que fan falta al districte.

L’equip de Govern ha conclòs que set d’aquests emplaçaments, que sumen un total d’uns 12.500 m2, són aptes per a la construcció de nous equipaments o l’ampliació de centres ja existents. Per ara, el pla no determina l’ús d’habitatge dotacional en cap dels sòls, però es podrà atorgar més endavant a traves d’una futura Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) que els regularà.

Un 16,4% dels barcelonins i les barcelonines viuen a l’Eixample, el districte amb més població de la ciutat, però que té un volum d’equipaments municipals per habitant inferior a la resta: 2,09 metres quadrats, davant dels 6,75 metres quadrats de mitjana.

Set solars en sis barris

La relació de les set peces concretes que s’han inclòs en el PEUMU són les següents, distribuïdes entre els sis barris que conformen el districte:

El Fort Pienc

538 m2 a l’illa delimitada pels carrers Marina–Diputació–Sardenya–Consell de Cent. Conserva l’ús d’equipament sanitari-assistencial i se li afegeix el de docent. El sostre edificable màxim serà de 3.062 m2.

La Sagrada Família

Parcel·la situada en l’illa Mallorca–Nàpols–Provença–Sicilia. Al solar hi ha un edifici de planta baixa i cinc plantes més. Es manté l’ús esportiu que ja té el solar actualment, i s’afegeix el de sanitari-assistencial de cara al futur equipament públic que acolliran aquests tres pisos i que comptarà amb una superfície de 2.800 m2.

La Dreta de l’Eixample

Illa delimitada pels carrers Sant Joan–Rosselló–Roger de Flor–Provença, on ja hi ha mòduls provisionals de l’Escola Eixample 2. Es manté el tipus d’equipament sanitari-assistencial que ja assigna el planejament vigent als solars, i s’afegeix el de docent. En total, l’edificabilitat resultant serà d’un màxim de 5.200 m2.

L’Antiga Esquerra de l’Eixample

En l’illa Aribau–Rosselló–Enric Granados–Provença (Àmbit 4) hi ha una gran peça amb destí d’equipament just al costat de l’Institut Poeta Maragall situada a la cantonada entre els carrers d’Enric Granados i Provença. El pla preveu atorgar l’ús docent a la peça per ampliar l’institut ja existent. L’edificabilitat total resultant serà de 6.500 m2.

La Nova Esquerra de l’Eixample

En l’illa que conformen els carrers de Mallorca–Comte d’Urgell–València–Comte Borrell (Àmbit 5) hi ha una peça amb destí d’equipament, just al costat de l’Escola Auró, situada al carrer Mallorca 104-110. El sòl rep la qualificació d’equipament docent, i s’utilitzarà per ampliar la mateixa Escola Auró. Edificabilitat màxima serà de 5.200 m2.

Sant Antoni

Al barri de Sant Antoni, el pla preveu l’adquisició de dues ubicacions:

– Superfície de 2022 m2 a l’illa Calàbria–Manso–Viladomat–Parlament , on actualment hi ha l’escola bressol municipal Tres Tombs. Els futurs equipaments que s’impulsaran seran de tipus docents, sanitaris-assistencials o culturals.

– Solar de  785,30 m2 en l’illa delimitada pels carrers Paral·lel–Marqués del Campo Sagrado–Comte Borrell. Se li atorgarà un ús d’equipament assistencial i cultural. L’alçada màxima de l’edifici serà de planta baixa més sis plantes pis, amb una superfície màxima edificada de 5.345 m2. En aquesta finca, l’Ajuntament ja treballa en una MPGM que permeti destinar-la a habitatge dotacional i contribuir així a reduir la gentrificació al barri.

 

Comparteix aquest contingut