Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

L’IMHAB porta a Construmat el seu model innovador d’allotjaments temporals Aprop

15/05/2019 - 08:28

Habitatge. Durant la fira també es presentaran altres solucions per crear o rehabilitar habitatges a Barcelona.

L’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) participa a la fira Barcelona Building Construmat amb un estand propi, on es podran conèixer a fons els allotjaments Aprop, un innovador model d’allotjaments temporals de construcció ràpida. Del 14 al 17 de maig, l’IMHAB disposarà d’un estand propi a la fira, situat al pavelló 2, número 79, carrer F, on es mostraran els mòduls a mida real dels Aprop i s’oferirà informació d’altres projectes d’habitatge que es duen a terme a la ciutat.

Els Allotjaments de Proximitat Provisionals (Aprop) són un model d’allotjaments de construcció ràpida, sostenible i de qualitat. A l’estand de Construmat s’exposa el sistema constructiu d’aquests allotjaments, que l’Ajuntament de Barcelona impulsa com a mesura per fer front a l’expulsió de veïnat dels barris. A l’exposició es mostren els tres projectes pilot que ja hi ha planejats a la ciutat, i també com són els allotjaments, tant per dins com per fora.

Altres activitats

l’estand de l’Ajuntament de Barcelona també hi ha un espai destinat a altres activitats, enfocades a presentar les solucions innovadores en matèria d’habitatge a Barcelona.

Aquest espai l’estand oferirà actes com la presentació de l’equip guanyador del BCN-NYC Affordable Housing Challenge, una conferència sobre el programa de rehabilitació de finques d’alta complexitat o la presentació de nous projectes del parc públic d’habitatge.

La presentació del guanyador del BCN-NYC Challenge tindrà lloc dimecres, 15 de maig, de 11.30 a 12.30 hores. L’acte serà moderat per Ana Paola López, membre d’i.lab (ens que fomenta la innovació urbana sostenible i social). L’equip guanyador del BCN-NYC Affordable Housing Challenge, anunciat a Nova York el 14 de maig, explicarà el seu projecte a Barcelona en el marc de Construmat.

Dijous, 16 de maig, hi haurà una roda de premsa entre les 11.00 i les 12.00 hores, en què l’Observatori Metropolità de l’Habitatge (O-HB) presentarà els darrers resultats del laboratori sobre “L’oferta i la demanda de lloguer a l’àrea metropolitana de Barcelona”. La roda de premsa serà a càrrec de Carme Trilla, presidenta de l’O-HB, i Beatriz Toribio, directora d’estudis de Fotocasa.

Programa de rehabilitació de finques d’alta complexitat

Dijous, 16 de maig, de 12.30 a 13.30 hores, es presetarà el programa de rehabilitació de finques d’alta complexitat. L’Ajuntament ha decidit impulsar aquesta iniciativa emmarcada en el Pla de barris, un programa que té com a objectiu reduir les desigualtats que existeixen a la ciutat.

Es va encarregar un estudi a la Universitat Politècnica de Catalunya per determinar quines són les finques amb més necessitats de rehabilitació. Els tècnics del consistori visiten aquests edificis i es posen en contacte amb el veïnat per explicar-los el funcionament de la iniciativa i estudiar l’estat de l’immoble i les necessitats dels habitants.

Quan l’Ajuntament i el veïnat arriben a un acord sobre les obres que cal fer, es tramiten els ajuts i s’executa la rehabilitació.

Presentació de nous projectes del parc públic d’habitatge

Divendres, 17 de maig, entre les 11.30 i les 12.30 hores, es presentaran els projectes de nova construcció d’habitatge públic de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, així com la rehabilitació integral d’un edifici.

Els projectes que s’exposaran a la fira són la gran rehabilitació al carrer de l’Hospital, amb Josep Miàs com a representant dels arquitectes, i l’obra nova a l’avinguda de la Mare de Déu de Montserrat (parcel·la de l’antiga Quirón), amb Pau Bajet com a representant. També s’hi presentarà l’obra nova al carrer de Veneçuela, amb Marta Peris i José Toral com a representants. L’acte serà moderat per Joan Carles Melero, director dels serveis tècnics de l’IMHAB.

Comparteix aquest contingut