Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge i els punts d’assessorament energètic (PAE) es mantenen actius de forma telemàtica per evitar la propagació de la Covid-19. Consulta aquí com accedir als serveis i tràmits no presencials.

L’IMHAB ofereix 26 places d’aparcament en lloguer a Can Batlló

15/11/2018 - 11:30

Adjudicació. El termini d’inscripció estarà obert entre el 19 de novembre i el 4 de desembre, mentre que l’adjudicació es farà el dia 5

L’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) oferirà un total de 26 places d’aparcament en lloguer situades al carrer Constitució, 35, a Can Batlló (districte de Sant Martí), destinades al veïnat del barri.

El termini d’inscripció estarà obert entre l’19 de novembre i el 4 de desembre i l’adjudicació tindrà lloc el dia 5 de desembre. En cas que el nombre de persones inscrites sigui inferior al de places d’aparcament disponibles, aquestes s’adjudicaran per ordre de formalització de la sol·licitud. Si hi ha més sol·licituds que places, en canvi, es farà un sorteig.

Tres de les places disposen també d’un traster, mentre que dues es reservaran per a persones amb problemes de mobilitat. En cas que passats sis mesos no hi hagi hagut cap sol·licitud que compleixi aquest requisit, s’adjudicaran seguint la llista d’espera.

El preu de les places oscil·la entre els 85 i els 125 euros. Els preus es podran revisar cada any, i el lloguer es prorrogarà automàticament cada mes si no hi ha cap notificació en sentit contrari. El primer rebut de lloguer serà el corresponent al mes de gener de 2019.

D’altra banda, en aquest aparcament s’hi aplicarà l’última tecnologia en obertura de portes. Aquesta tecnologia substitueix el tradicional comandament per una aplicació que permet obrir l’aparcament des del telèfon mòbil.

A cada plaça d’aparcament li correspon l’ús d’un sol vehicle, per tant està prohibida la cessió a terceres persones per part del titular. L’aparcament d’una moto estarà autoritzat sempre que es mantingui dins els límits marcats de cada plaça.

El dijous 22 de novembre es farà una jornada de portes obertes de 16.00 a 17.00 hores en la que les persones interessades podran visitar els aparcaments.

 

El procés d’inscripció

Per inscriure’s cal dirigir-se a les oficines de l’IMHAB, situades al número 36 del carrer del Dr. Aiguader (al barri de la Barceloneta), o autoritzar un representant. Cal presentar la fotocòpia del DNI i omplir la sol·licitud indicant-hi les dades personals, bancàries i del vehicle, així com la plaça d’aparcament desitjada.

L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores, i els dilluns també hi ha servei de 15.00 a 17.00 hores.

Per a més informació sobre aquest procés es pot trucar al telèfon 93 291 54 24 o escriure al correu aparcaqui@imhab.cat.

Comparteix aquest contingut