L’Habitatge Públic i el Registre de Sol·licitants de Habitatge amb Protecció Oficial

08/08/2019 - 09:16

Habitatge. Si vols accedir a un habitatge públic, prèviament hauràs de formalitzar la inscripció al RSHPO de la ciutat. En aquest article t'expliquem com fer-ho.

Què és el RSHPO?

El Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial és un registre administratiu que unifica tots els Registres existents a Catalunya, entre ells, el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Barcelona. És indispensable estar-hi inscrit/a per participar en les convocatòries d’Habitatge Públic.

Els HPO són habitatges d’obra nova i de preu taxat.

Existeixen diferents modalitats (compra, lloguer, dret de superfície…) amb diferents règims depenent del nivell de renda de les persones a qui s’adrecen.

Pots accedir a un d’aquests habitatges a través de les convocatòries, un cop estiguis inscrit/a al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial (RSHPO).

A través d’aquest registre, informaràs de:

  • Les teves dades personals.
  • Els teus ingressos.
  • Quin tipus de protecció oficial vols i on per tal de poder participar en els diferents processos d’adjudicació.

Quan formalitzis la teva inscripció és important que sàpigues que  encara que sempre has d’inscriure’t al teu municipi d’empadronament, tens la possibilitat d’indicar fins a dos municipis més.

La inscripció té una validesa de tres anys, però  en el transcurs d’aquest temps pot ser modificada.

Qui es pot inscriure?

Podran realitzar la inscripció les persones individuals o grups de persones que visquin juntes o es comprometin a fer-ho, amb independència dels llaços afectius (les denominades unitats de convivència), amb els següents requisits:

  • Ser major d’edat o estar emancipat/ada.
  • Estar empadronat/ada a la ciutat de Barcelona (en el cas de les unitats de convivència serà suficient amb l’empadronament de la persona representant).
  • Tenir necessitat d’un habitatge.
  • No superar el límit d’ingressos que estableix la normativa per ser adjudicatari/ària d’un Habitatge amb Protecció Oficial.

Com faig la inscripció?

Per fer la inscripció t’has d’adreçar a qualsevol Oficina Local d’Habitatge de la ciutat, a través del sistema de cita prèvia,  encara que també tens la possibilitat de fer la inscripció a través dels registre en línia habilitat.

Amb la sol·licitud has de acompanyar, d’entrada:

  • Fotocòpies del DNI o del NIE de tots el membres de la unitat de convivència.
  • Certificat d’empadronament.
  • Darrera declaració de l’IRPF o certificat d’ingressos.

Un cop inscrit/a, què passa?

Una vegada constis al Registre podràs participar en el processos d’adjudicació, sempre que compleixis els requisits establerts a la respectiva convocatòria.

L’anunci de les diferents  promocions a adjudicar es publicaran al web del Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona i al web del Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya. És important que estiguis atent/a a les dates!

Recorda que, davant dubtes de qualsevol classe vinculades al lloguer d’un pis o d’una habitació, pots demanar cita prèvia amb l’Assessoria d’Habitatge compartit per a joves contactant amb qualsevol Punt infoJOVE de la ciutat.

Comparteix aquest contingut