L’Ajuntament de Barcelona impulsa la compra de finques per ampliar l’habitatge públic i assequible a la ciutat

01/03/2019 - 09:34

Habitatge. Fins ara s’han comprat 22 finques que sumen 401 habitatges que s’han incorporat al parc públic d’habitatges

Amb l’objectiu de protegir i ampliar el parc públic d’habitatges a la ciutat, l’Ajuntament de Barcelona ha impulsat en els darrers anys la compra de finques i habitatges. Es tracta d’una mesura alternativa a la construcció d’habitatges i que, al mateix temps, contribueix a garantir la protecció del dret a l’habitatge als barris a través de l’ampliació del parc d’habitatge públic i assequible

La compra de finques es porta a terme per evitar que els habitatges vagin a parar a mans de fons voltors i oportunistes que especulen i fan grans negocis immobiliaris. Quan això passa, els principals afectats son els veïns que son expulsats de les seves cases i dels seus barris. Per això, la compra de finques serveix per garantir que es preserva l’habitatge protegit a la ciutat.

Per altra banda, amb aquesta acció també es promou la rehabilitació de les finques i, per tant, la dignificació de les condicions de vida de la ciutadania i la millora del parc públic d’habitatge.

A més, els pisos que s’obtenen a través de la compra de finques es posen a disposició de la Mesa d’emergències socials, així com també s’adjudiquen entre els demandants inclosos al Registre de Sol·licitants d’HabitatgeD’aquesta manera també es dona resposta a les situacions d’emergència per la pèrdua de l’habitatge habitual.

 

Protegir els veïns i dignificar l’habitatge

Amb aquesta política de compra de finques l’Ajuntament de Barcelona ha pogut garantir que els veïns i veïnes es puguin quedar als seus habitatges pagant un lloguer assequible o social, en funció de cada cas, i que no hagin de marxar del barri.

Aquest és el cas, per exemple, dels veïns de l’edifici del carrer de l’Encuny, 7, a la Marina del Prat Vermell, una finca de 114 pisos protegits que va ser adquirida per l’Ajuntament de Barcelona a finals de 2018 per tal de combatre l’especulació i l’expulsió del veïnat.

A més, la rehabilitació permet millorar i dignificar uns habitatges que en molts casos es troben en una situació molt deixada ja que els seus anteriors propietaris havien omès la seva obligació de mantenir-los en condicions dignes i segures.

Més del 70% dels habitatges comprats per l’Ajuntament de Barcelona estan habitats per famílies, mentre que la resta es troben en procés de rehabilitació.

 

661 habitatges al parc públic  

Fins ara, l’Ajuntament de Barcelona ja ha invertit més de 45 milions d’euros a adquirir 22 finques, que representen un total de 401 habitatges. També s’han invertit 10 milions d’euros a rehabilitar-los.

Per altra banda, gràcies als convenis i altres procediments, com el tanteig i retracte, l’Ajuntament ha incorporat 200 habitatges més al parc públic.

Per tot plegat, en el període 2016-2019 el nombre d’habitatges adquirits sumen un total de 661, més del doble dels que es van comprar en el període 2012-2015, quan van ser 274, i molt lluny dels adquirits entre 2008 i 2011, quan només se’n van comprar 17.

El consistori no pot comprar de forma continuada habitatges per la qual cosa aquesta solució és finita i puntual en l’àmbit territorial.

Comparteix aquest contingut