Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge i els punts d’assessorament energètic (PAE) es mantenen actius de forma telemàtica per evitar la propagació de la Covid-19. Consulta aquí com accedir als serveis i tràmits no presencials.

Laia Ortiz demana a la UE prioritzar el dret a l’habitatge i dotar les ciutats de recursos contra l’exclusió residencial

05/12/2018 - 08:59

La tinenta d’Alcaldia de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Ortiz, va intervenir en la conferència sobre habitatge “Housing for all” que se celebra a Viena els dies 4 i 5 de novembre.

 

La tinenta d’Alcaldia de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, Laia Ortiz, va intervenir en la conferència sobre habitatge “Housing for all” que se celebra a Viena els dies 4 i 5 de desembre, on es va anunciar una acció d’alcaldes i alcaldesses que tindrà lloc durant el mes de març de 2019 a Brussel·les, aprofitant la proximitat de les eleccions europees. La conferència acull diverses iniciatives dirigides a reclamar la protecció del dret a l’habitatge i  la ciutat de Viena, a través del seu alcalde, Michael Ludwig, va presentar el resultat de dos anys de treball liderant el Partenariat d’Habitatge de l’Agenda Urbana Europea, l’anomenat Pla d’Acció, que recull demandes concretes a les institucions europees que giren al voltant d’un millor finançament, una millor regulació i un millor coneixement.

Laia Ortiz va reclamar a la UE que prioritzi polítiques per defensar el dret a l’habitatge i doti a les ciutats dels recursos per lluitar contra l’exclusió residencial i l’exclusió social. Va alertar que les ciutats a Europa estan patint de manera molt crua les conseqüències de dinàmiques globals especulatives que cal aturar de manera urgent. Ortiz va recordar que el dret a l’habitatge és un dels drets fonamentals i que per aquest motiu “no pot estar en mans d’especuladors ni ser considerat únicament un negoci”.

Barcelona va estar convidada a participar en la conferència per haver-se significat en favor del dret a l’habitatge en diversos àmbits, el local, l’europeu i el global. La tinenta d’Alcaldia també va estar convidada a fer balanç dels dos anys de presidència del Fòrum d’Afers Socials d’Eurocities que tot just ha completat i durant els quals ha treballat intensament per situar el dret a l’habitatge com un dels temes cabdals de l’agenda europea, reivindicant la necessitat de la participació activa de les ciutats no només en la implementació sinó també en el disseny del Pilar Social Europeu que va posar en marxa la Comissió Europea el 2017.

La conferència va comptar amb la presència de la relatora de Nacions Unides sobre Habitatge Assequible, Leilani Farha, que va donar a conèixer la seva proposta The Shift, presentada el 2017 com un moviment global que treballa perquè l’habitatge passi de ser considerat una mercaderia a ser considerat un dret humà. Barcelona es va adherir des del principi a aquesta iniciativa global i va impulsar la declaració municipalista Cities for adequate housing, que va presentar l’alcaldessa Ada Colau el juliol passat en una trobada de Nacions Unides a Nova York. Aquesta declaració ja compta amb l’adhesió de ciutats com Montreal, Montevideo, Londres, Seúl, Taipei, Nova York, Àmsterdam, París, Buenos Aires, Jakarta, Berlín, Ciutat de Mèxic, Lisboa o Barcelona, entre d’altres.

Informació i imatges: nota del Servei de Premsa de l’Ajuntament de Barcelona i Info Barcelona

Comparteix aquest contingut