Front municipal contra les pujades abusives dels lloguers

09/04/2018 - 10:58

Habitatge. Barcelona, Madrid, València, Saragossa, la Corunya, Còrdova, Cadis i Santiago de Compostel·la han donat suport a una proposició de llei que demana una limitació de l’augment descontrolat dels preus.

Els regidors d’Habitatge de Barcelona, Madrid, València, Saragossa, la Corunya, Còrdova, Cadis i Santiago de Compostel·la han donat suport a una proposició de llei presentada el passat 5 d’abril al Congrés dels Diputats per regular els lloguers abusius i millorar les garanties i l’accés a l’habitatge de lloguer.

Els representants d’aquestes capitals, que sumen una població que supera els 7 milions de persones, van recordar en un acte conjunt al mateix Congrés que la pujada descontrolada del cost del lloguer està afectant el dret a l’habitatge de les persones residents a les grans ciutats.

Per aquest motiu van defensar aquesta proposició de llei, que permetria als ajuntaments declarar determinades zones d’especial protecció. Segons la proposta, en aquestes àrees es podrien limitar els preus del lloguer de manera temporal i sempre que es complissin determinats criteris objectius basats en preus oficials de referència.

Aquesta mesura ja funciona a les principals ciutats d’Alemanya i a d’altres països d’Europa, on tot i disposar d’un ampli parc d’habitatge públic es considera imprescindible atorgar estabilitat també als llogaters del parc privat.

Cal tenir en compte que, a Barcelona, el percentatge de la ciutadania que viu en habitatges de lloguer se situa al voltant del 30%, una de les xifres més altes de l’Estat.

El canvi legislatiu proposat no tindria cap impacte en els pressupostos generals de l’Estat ni contempla cap despesa addicional. Això, segons els regidors, hauria de facilitar la presa en consideració de la proposició per part dels grups polítics presents al Congrés dels Diputats.

 

Revertir els canvis en la Llei d’arrendaments urbans

A banda d’això, els regidors van subratllar la necessitat de revertir alguns dels canvis que va introduir el Partit Popular a la Llei d’arrendaments urbans (LAU) en la modificació de l’any 2013.

Concretament, demanen que es torni a establir un període mínim de cinc anys per als contractes de lloguer. El PP va escurçar aquest termini fins als tres anys i, segons els representants de les ciutats esmentades, aquest és un dels motius que estan impulsant la pujada dels preus del lloguer.

A més a més, en el cas dels habitatges en mans de grans tenidors, la proposició de llei inclou una mesura antiespeculació: una pròrroga obligatòria de cinc anys més si la persona o família inquilina ha complert amb totes les obligacions contractuals.

Comparteix aquest contingut