Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge i els punts d’assessorament energètic (PAE) es mantenen actius de forma telemàtica per evitar la propagació de la Covid-19. Consulta aquí com accedir als serveis i tràmits no presencials.

“Estem refent un greuge històric i recuperant habitatge públic al Turó de la Peira”

26/11/2018 - 09:39

Habitatge. L’Ajuntament de Barcelona inaugura la promoció de 100 habitatges amb protecció oficial “El Turó” al districte de Nou Barris

El districte de Nou Barris compta des d’ara amb 100 nous habitatges amb protecció oficial situats al barri del Turó de la Peira. La promoció, ubicada entre els carrers Aneto, Inca, Montsant i Besiberri, l’ha portat a terme la Cooperativa Fem Ciutat SCCL, amb l’assessorament de l’equip de Solucions SL.

Centenars de veïns i veïnes del barri han participat aquest dissabte a la inauguració oficial d’aquesta promoció amb la que “estem refent un greuge històric”, segons ha explicat la consellera del districte de Nou Barris, Carolina Recio. La consellera destacat com la força dels veïns i veïnes ha permès en els darrers anys “anar recuperant habitatge públic al barri del Turó de la Peira”.

En termes similars s’ha expressat el President de la Cooperativa Fem Ciutat, Pep Miró, que ha rememorat la lluita veïnal iniciada fa 25 anys per millorar les condicions de l’habitatge a Nou Barris. Des de llavors, la Cooperativa Fem Ciutat ja ha promogut la construcció de 3.780 habitatges a Barcelona i altres punts de Catalunya.

“La voluntat de l’Ajuntament és la de fomentar concursos i concurrència pública, però també hi ha altres models complementaris com el dret de superfície”, explica Miró. Aquest és, precisament, el que s’ha aplicat en la promoció de cent habitatges amb protecció oficial del Turó. En aquest cas es va adquirir la parcel·la en virtut al conveni signat entre l’Ajuntament de Barcelona, la Federació d’Associació de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB) i Fem Ciutat.

La Presidenta de la FAVB, Ana Menéndez, ha afegit que aquest és el model que l’entitat veïnal porta a terme des de fa 25 anys i que és “un model a defensar perquè contribueix a fer possible l’habitatge digne”.

 

Un model obert per promoure l’habitatge públic

 Segons el Regidor d’Habitatge i Rehabilitació, Josep Maria Montaner, la ciutat ha d’anar evolucionant i adaptant-se als temps i també ho han de fer els models per a la promoció d’habitatge públic. En aquest sentit, ha destacat que “el model actual es completament obert” i que hi caben tota mena de fórmules, des de la rehabilitació, el cohabitatge, la col·laboració público-privada o el model de cessió d’ús, entre d’altres.

Per Montaner, la promoció d’habitatge públic ha de respondre a tres principis ètics. El primer passa per garantir que el sòl públic segueix sent públic. En segon lloc, cal potenciar l’habitatge públic en lloguer. “És una vergonya el que hem heretat en aquesta ciutat, només un 1,5% d’habitatge públic de lloguer. Nosaltres volem arribar al 80%”.

En tercer lloc, el Regidor d’Habitatge i Rehabilitació ha defensat que les promocions es facin a través d’un concurs públic ja que “així es garanteix la màxima transparència”, si bé també ha assenyalat que “hi poden haver excepcions, com és el cas del conveni signat amb la Federació d’Associació de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB) i Fem Ciutat.

 

100 habitatges a preus assequibles

La promoció El Turó consta de 100 Habitatges amb Protecció Oficial de Règim General. El projecte ha estat redactat pel despatx Pere Mora Arquitecte i el finançament de la promoció és de Caixabank. El pisos, distribuïts en 6 escales de cinc plantes, tenen una superfície d’entre 72 metres quadrats fins a 87 metres quadrats, amb tres habitacions, sala menjador, cuina i dos banys. També s’hi han construït tres habitatges per a persones amb mobilitat reduïda.

Tots els habitatges tenen vinculada una plaça d’aparcament que també gaudeix de protecció oficial. L’edifici disposa de tres plantes soterrànies per a aparcament de cotxes i motos, així com d’una planta baixa amb dos locals comercials. La promoció compta també amb una instal·lació de plaques solars a la coberta que afavoreix l’estalvi d’energia als habitatges.

El Gerent de Solucions, Xavier Prat, ha destacat que un 80% de les persones que viuran a la promoció del Turó provenen del mateix barri. També ha assenyalat que en la majoria dels casos es tracta de persones que estan 3,5 vegades per sota del salari mínim, per la qual cosa es podran beneficiar dels preus assequibles de la promoció.

Precisament un dels aspectes més ben valorats pels veïns i veïnes d’aquesta promoció és el seu preu. Els pisos tenen un cost que va des de 110.700 € fins a 138.700 €, la majoria amb unes hipoteques inferiors a 100.000 € i unes quotes d’amortització mensual entre 350 i 450 €.

“El preu està molt bé”, assegura David Migó, un dels nou veïns de la promoció del Turó, i que ha explicat que aquest va ser precisament el factor que el va decidir a presentar-se a la convocatòria d’aquests pisos. De la mateixa manera ho van fer Maricela i Martín Rodríguez, que afirmen que “el millor del pis és el seu cost”.

Altres persones del veïnat han destacat aspectes com les característiques dels habitatges. És el cas d’Olga Halavataya, que s’ha mostrat molt satisfeta per la distribució del seu pis així com per les seves dimensions i lluminositat: “vaig visitar molts pisos i la majoria eren antics, petits i foscos, aquests estan molt bé”.

Comparteix aquest contingut