Entra en vigor el 1r decret llei que regula la rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge

04/06/2019 - 09:28

Habitatge. Zones de mercat específiques es beneficiaran d'un règim excepcional de rendes de lloguer, i, en un termini de 6 mesos, es presentarà un projecte de llei de regulació integral dels contractes d'arrendaments urbans a Catalunya.

El Decret Llei 9/2019, de 21 de maig preveu la qualificació de  determinades zones de mercat d’habitatge tens i insta a totes les persones propietàries que realitzin contractes d’habitatge dins d’aquestes  zones,  a formalitzar-los mitjançant un sistema de limitació de rendes, limitat a una durada màxima de 5 anys.

A la ciutat de Barcelona, serà competència de l’Ajuntament de Barcelona, qualificar i  publicar als portals corresponents aquestes zones de mercat d’habitatge tens.

La limitació de rendes s’aplicarà mitjançant  l’índex de referència de preus de lloguer d’habitatge segons  metre quadrat d’habitatge, ubicació, superfície i característiques. L’índex, que utilitza les dades del Registre de fiances,  determina una forquilla  de preu en la qual es permetrà moure’s al propietari i llogater per determinar el preu del contracte

La normativa, amb caràcter general, estableix la possibilitat que sobre aquest índex de referència pactat, el propietari o propietària pugui pujar un 10%. En cas que l’habitatge ja estigués llogat abans d’aquesta normativa i es vulgues fer per un nou contracte, la renda haurà de ser la mateixa i no es pot modificar si ja és superior a la determinada per l’Índex de referència més un 10%.

Si parlem de pisos d’obra nova o  grans rehabilitacions la norma preveu que es pugui aplicar com a màxim  un 20% del preu de referencia d’un habitatge anàloga.

La llei també preveu que siguin els tribunals qui puguin, en cas d’abús d’aquest límits de rendes i a petició dels llogaters/es,  determinar la renda correcta i reclamar totes les quantitats percebudes per l’arrendador/a de forma indeguda.

Recordeu que, davant dubtes de qualsevol classe vinculades al lloguer d’un pis o d’una habitació, podeu demanar cita prèvia amb l’Assessoria d’Habitatge compartit contactant amb qualsevol Punt infoJOVE de la ciutat.

Comparteix aquest contingut