Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

El primer edifici APROP es podrà visitar en una jornada de portes obertes

13/01/2020 - 13:28

Habitatge. Divendres 17 i dissabte 18 de gener s’obre a la ciutadania la primera promoció d’allotjaments provisionals, ubicada al barri Gòtic

La primera promoció dels APROP, allotjaments de proximitat provisionals, obrirà les seves portes a la ciutadania per tal que les persones interessades els puguin visitar i conèixer el projecte de primera mà. Les visites es faran en una jornada de portes obertes que tindrà lloc divendres 17 i dissabte 18 de gener.

Els primers Allotjaments APROP que funcionaran a Barcelona s’han ubicat al barri Gòtic, al carrer Nou de Sant Francesc, 8-10. Es tracta d’un total de 12 habitatges construïts amb un sistema innovador que recicla contenidors marítims, i estan destinats a donar resposta ràpida a casos d’emergència residencial. Aquests habitatges acolliran famílies inscrites a la Mesa d’Emergència, que hi viuran de manera provisional mentre esperen un habitatge social definitiu.

Durant la jornada de portes obertes, les persones que hi assisteixin podran veure una exposició sobre el projecte dels Allotjaments APROP a la planta baixa de l’edifici i fer una visita guiada a l’interior dels allotjaments per veure tant els d’una habitació com els de dues habitacions.

Les visites als Allotjaments APROP es podran fer divendres 17, de les 15h a les 18h, i dissabte 18, de les 10h a les 14 i de les 16h a les 18h. Per participar a la jornada de portes obertes no és necessària inscripció prèvia, les inscripcions es faran al moment. Les places seran limitades i hi haurà restriccions segons l’afluència.

 

Un projecte innovador i sostenible

Els habitatges del projecte APROP són pisos d’estada temporal, de construcció ràpida i sostenible, que permeten alleugerir la pressió de l’emergència habitacional, donar una resposta més ràpida davant la necessitat urgent de pisos socials, ampliar el parc públic d’habitatge i lluitar contra l’expulsió de veïns i veïnes.

El seu innovador sistema, inspirat en projectes fets a Amsterdam, Copenhaguen o Vancouver, permet reduir el temps de construcció i habilitar-los en un període inferior al d’una promoció ordinària.

Aquests habitatges estan construïts a partir d’una estructura formada per setze mòduls d’antics contenidors marítims reciclats i condicionats que s’han anat encaixant els uns amb els altres. D’aquesta manera s’han obtingut quatre habitatges de dues habitacions i 60 metres quadrats de superfície i vuit d’una habitació i 30 metres quadrats de superfície.

La construcció de l’edifici s’ha completat en quatre mesos durant els quals s’hi han instal·lat les escales, l’ascensor, la façana nova i la coberta exterior. A més, els baixos seran utilitzats pel CAP del barri Gòtic per un equipament de salut.

Pel fet de ser habitatges modulars i industrialitzats, els Allotjaments APROP redueixen en un 58% els residus, i el fet de reutilitzar els contenidors marítims permet reduir en un 32% les emissions de CO2. Els allotjaments tenen una certificació energètica d’AA, i el seu consum energètic és de quatre a sis vegades més baix que el d’una construcció convencional amb les mateixes característiques.

Comparteix aquest contingut