El lloguer d'habitatge a la declaració de la renda

06/05/2019 - 09:59

Habitatge. Des del 2 d'abril, pots presentar la declaració de renda corresponent a l'exercici 2018. En fer-la, és important que tinguis en compte les quantitats que vas invertir en el lloguer, ja que poden minorar el resultat de la liquidació d'IRPF.

Si el 2018 has destinat quantitats a pagar el lloguer, pots tenir dret a deduccions a la teva declaració de renda, en funció del que hagis guanyat i de la data del teu contracte de lloguer.

Si tens un  contracte de lloguer anterior a l’1 de gener de 2015, la normativa permet la deducció estatal d’un 10,05% de les rendes destinades al lloguer amb un màxim de 9.040 euros. També ens podrem deduir les rendes pagades pels nous contractes de lloguer que es facin, a la finalització dels contractes anteriors a l’1 de gener de 2015,  i que només modifiquin les condicions pactades, com ara la renda, o si hi ha un canvi de propietari. Per poder practicar-te aquesta deducció necessites que el sumatori de rendes guanyades el 2018 no superi els 24.107,20 euros.

A més de la deducció estatal,  si tens un contracte de lloguer, sigui quina sigui la seva data de celebració, podràs també gaudir d’una deducció autonòmica. Aquesta deducció està condicionada a que el 2018 hagis tingut uns guanys que no superin els 20.000 euros, hagis destinat més del 10% del que has guanyat a pagar el lloguer  i es compleixi una d’aquestes tres circumstàncies: tinguis 32 anys o menys, hagis estat més de 183 dies a l’atur, o tinguis una discapacitat de més del 65%.

Sempre que es compleixin aquestes condicions  tindràs dret a una deducció del 10% de les quantitats destinades al lloguer al 2018, amb un límit de 300 euros.

Recorda que, davant dubtes de qualsevol classe vinculat al lloguer d’un pis o d’una habitació, pots demanar cita prèvia amb l’Assessoria d’Habitatge compartit per a joves contactant amb els Punts infoJOVE de la ciutat.

Comparteix aquest contingut