El I Congrés de l'Habitatge a Catalunya

06/05/2019 - 10:02

Habitatge. Els col·lectius que treballen per un habitatge digne s'organitzen en un fòrum de debat, que tindrà lloc a la tardor. Objectiu: posar en comú experiències i traçar una línia d'acció comuna per continuar treballant la problemàtica de l'habitatge.

El I Congrés de l’habitatge a Catalunya va dirigit a col·lectius que treballen l’habitatge, en l’àmbit de barri, dins la ciutat de Barcelona, però també de fora de la ciutat, com ara el Maresme i Badalona o altres Sindicats de Llogaters que estan sorgint.

L’objectiu és el de crear eines organitzatives que permetin l’actuació conjunta de tots els col·lectius, perquè, sota línies d’actuacions conjuntes, es treballi per poder fer front a la situació actual de l’habitatge.

El Congrés constarà de diversos espais de treball, i està pensat per a entitats que treballen i reivindiquen l’habitatge des de la perspectiva d’un dret d’ús i no un bé d’inversió, encara que si no pertanys a cap col·lectiu, pots apuntar-te de manera individual. Ja es troben les inscripcions obertes a través d’aquest web.

Comparteix aquest contingut