El Consorci de l’Habitatge adjudicarà per sorteig 169 habitatges de protecció oficial de tres promocions

06/02/2019 - 09:40

Habitatge. Oberta la convocatòria per participar al sorteig dels habitatges de tres promocions situades als barris de Sant Andreu, el Parc de la Llacuna del Poblenou i la Marina del Prat Vermell

 

El Consorci de l’Habitatge de Barcelona ha iniciat el procediment per adjudicar per sorteig un total de 169 habitatges de tres promocions de protecció oficial ubicades als barris de Sant Andreu, el Parc de la Llacuna del Poblenou i la Marina del Prat Vermell.

Dues de les promocions són de l’Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB), mentre que el tercer bloc va ser promogut per Sabadell Real Estate Development SL.

D’aquests 169 habitatges, 41 s’adjudicaran en règim de lloguer a preu assequible, 68  en règim de cessió del dret de superfície, i els 60 habitatges restants seran de venda del règim general.

La convocatòria es va publicar el 4 de febrer i està oberta a les persones i unitats de convivència que ja estiguin inscrites al Registre de Sol·licitants d’HPO de Barcelona. El procés d’adjudicació es portarà a terme durant els mesos de febrer i març.

 

68 nous habitatges al Parc i la Llacuna del Poblenou

Una de les promocions d’habitatges que s’adjudiquen és l’edifici que promou l’IMHAB al barri del Parc i la Llacuna del Poblenou. Situat a la plaça de Dolors Piera 6, i amb accés també per la plaça d’Isabel Vila, 2, l’edifici consta de 68 habitatges d’entre 50 i 74 metres quadrats i entre 2 i 3 habitacions. A la planta baixa disposa de trasters i locals.

Les obres d’aquest edifici es van iniciar al juny de 2017 i està previst que s’acabin a començaments de l’estiu vinent. S’hi han invertit 7,7 milions d’euros, finançats exclusivament per l’Ajuntament de Barcelona.

Els pisos d’aquest edifici s’adjudiquen en règim de dret de superfície i s’ha fet una reserva del 30% dels habitatges per a joves.

 

Un projecte singular a Sant Andreu

La segona promoció de l’IMHAB és un dels projectes singulars que ha portat a terme la regidoria d’Habitatge i Rehabilitació en aquest mandat. Ubicada al barri de Sant Andreu, el projecte ha permès recuperar com a edifici d’habitatges una de les naus de Can Fabra, situada al carrer de Parellada, 9.

La nau s’ha convertit en un edifici amb 46 habitatges, 41 dels quals destinats al lloguer assequible i reservats per a joves menors de 35 anys. Els altres cinc s’han reservat per a músics joves. A més, l’edifici també compta amb un local pensat per acollir una entitat castellera.

Els habitatges de Can Fabra tenen entre 53 i 60 metres quadrats i dues habitacions. Les obres es van el juny de 2017 i s’hi ha invertit un total de 5,9 milions d’euros finançats per l’Ajuntament de Barcelona.

 

64 habitatges a la Marina del Prat Vermell

El tercer edifici s’ubica al carrer Sovelles, al barri de la Marina del Prat Vermell, en una de les zones de creixement de la ciutat, i està promogut per Sabadell Real Estate Development SL. Consta de 64 habitatges de 67 metres quadrats i tres habitacions.

4 dels habitatges es reserven per a afectats d’una actuació urbanística propera. Els 60 pisos restants se sortejaran en el mateix procés d’adjudicació. En aquest cas, el règim serà habitatge protegit de venda de règim general.

 

Accedir als habitatges a través del Registre de Sol·licitants d’HPO de Barcelona

Per participar en aquesta convocatòria cal estar inscrit al Registre de Sol·licitants d’HPO de Barcelona, que és l’instrument a través del qual el Consorci de l’Habitatge de Barcelona gestiona l’adjudicació i la transmissió dels habitatges protegits de la ciutat d’una manera integral.

S’hi poden inscriure persones individuals o unitats de convivència que compleixen els següents requisits: ser major d’edat, estar empadronat a la ciutat de Barcelona, tenir un límit màxim d’ingressos per sol·licitar un habitatge de lloguer o de compra, i no ser propietari de cap altre habitatge, entre altres.

El sorteig dels habitatges de lloguer assequible es farà entre totes aquelles persones o unitats de convivència que ja estiguin inscrites al Registre de Sol·licitants per optar a un habitatge de lloguer  i que reuneixen els requisits per optar-hi. Les llistes de les persones inscrites al Registre que es troben en aquesta situació i que participaran en el sorteig ja s’han publicat.

Pels habitatges en dret de superfície i els habitatges de venda, s’ha obert un termini fins al 15 de febrer, perquè aquelles persones o unitats familiars que ja estiguin inscrites al Registre, puguin presentar una sol·licitud específica per participar en el sorteig corresponent. Els sorteig es farà entre les persones que hagin presentat la sol·licitud.

Tots tres sorteigs d’adjudicació dels pisos es faran el 21 de març. A banda de les reserves específiques de cadascuna de les convocatòries, totes elles contenen també un 25% de reserva d’habitatges per territori i reserves d’habitatges per a persones amb diversitat funcional.

 

Adjudicats 9 habitatges més

L’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació també ha portat a terme una altra adjudicació per sorteig de 9 habitatges procedents de dues promocions diferents.

Es tracta de set habitatges d’una habitació situats a Arc de Sant Pau. D’aquests set habitatges, 2  son d contingents especials, 2 de reserva territorial i els altres 3 de contingents generals.

Els altres dos habitatges, també d’un dormitori, estan situats a la promoció de Doctor Aiguader.

En aquests casos el sorteig ja s’ha fet i el procés es troba en una fase més avançada perquè ja existeix una llista de persones als quals se’ls assignaran els pisos.

 

Més de 800 pisos de nova construcció

Durant aquest mandat, l’Ajuntament de Barcelona haurà lliurat en total 834 pisos de nova construcció, i sumarà 2.600 habitatges entre els que han estat entregats de promocions noves, els que s’han lliurat procedents de compres d’edificis i pisos o a través de la rotació del parc.

Comparteix aquest contingut